Tõetruu reisijuht

Avaldatud 4.5.2021, rubriik Päeva sõna

Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: „Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.“ Luuka 10:23, 24

Kui tead, et hakkad kuhugi reisima, on täiesti loomulik, et ostad reisi­juhi või uurid internetist oma sihtkoha pilte. Sa tahad saada aimu sellest, mida oodata. Aga ükskõik kui palju pilte sa vaatad, peaaegu möödapääsmatult avastad kohale jõudes, et see näeb välja teistsugune, kui sa ootasid. Asi ei ole selles, nagu oleks pilt ebatäpne; asi on selles, et sinu kujutlusvõime lisas sinna valed detailid. Võib-olla ootasid, et teatud hoone on näoga mere poole, aga ei ole. Või võib-olla mõtlesid, et mingi objekt fotol on suurem, kui see tegelikult on.

Vana Testamendi pühades kirjades on Messiat mõjus kirjeldus, mida Jeesus pidi meenutama kahele meeleheitel jüngrile Emmause teel (Luuka 24:27). Ka Naatanaeli arusaamadele esitati väljakutse, kui ta avastas, et Messias elas Naatsaretis; see lihtsalt ei sobinud sellega, mida ta oli alati uskunud. „Mis võib küll Naatsaretist head tulla?“ (Johannese 1:46) Kui Jeesus tuli sellesse maailma, esitas Tema tegelik olemus pidevalt väljakutseid nende inimeste arusaamadele, kes olid moodustanud valed ootused. Mõnikord seisis täpse mõistmise teel ees uhkus − nagu oli paljude tolle aja religioossete juhtide puhul −, teinekord oli see lihtsalt teadmatus.

Varsti pärast seitsmekümne jüngri väljasaatmist pöördus Jeesus jüngrite poole ja ütles neile, kuidas neil on vedanud. „See, mida teie näete,“ selgitas Ta, „on see, mida vanaaja kuningad ja prohvetid näha igatsesid.“ Nad seisid täisvalguse käes, neid oli õnnistatud palju elavamate üksikasjadega kui varasemaid usklikke, sest nad on Jeesuse enda läheduses.

See on oluline võti piibliuurimisest maksimaalse võtmisel. Võta Vana Testamenti kui reisibrošüüri, mis on tulvil suurepäraseid fotosid sinu sihtkohast. Fotod on täiesti täpsed, sest fotod kujutavad lihtsalt seda, mida kaamera näeb. Kuid olemaks kindel, et sinu kujutlusvõime ei loeks pildilt välja seda, mis seal võiks olla või ei peaks olema, võrdle loetut alati Jeesuse enda sõnumi ja isikuga. Kui Kristus välja jätta, on Piibel lihtsalt üks järjekordne vanaaegne dokument; koos Kristusega on sel väga avada su silmad ja muuta sinu elu.

Jaga Facebookis