Piibli uurimise vägi

Avaldatud 5.5.2021, rubriik Päeva sõna

Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Luuka 24:27

Varsti pärast ülestõusmist − enne kui paljud mõistsid, et Jeesus on surnuist tagasi tulnud − oli Jeesuse järelkäijate hulgas palju segadust. Luuka evangeeliumi lõpuosas kohtume kahe meeleheitel jüngriga, kes ei saa kuidagi aru, mis viimase kolme päeva jooksul toimunud on. Religioossed võimud võtsid Mehe, keda nad lootsid Messias olevat, ja saatsid Ta rooma ristil surma. Nüüd olid kaks Maarjat tulnud hauakambri juurest tagasi ja väitnud, et Jeesus elab jälle. See kõik oli väga segadusse ajav.

Need kaks pettunud jüngrit ei erine väga tänapäeva postmodernsest põlvkonnast, kes on peaaegu täielikult loobunud kindlustundest. Pärast seda kui ratsionalism ja mehhaniseerimine ei täitnud utoopilisi lubadusi, vaid tõi kaasa hoopis maailma ajaloo kõige vägivaldsema sajandi, on paljud inimesed filosoofilises mõttes loobunud ideest, et elul on sihilik suund või eesmärk või et tõde on objektiivselt võimalik teada.

See, mida me arvasime lahendavat kõiki inimeste probleeme, ei osutunud selleks, mida lootsime. See on nende kahe jüngri mõte: „Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab.“ (Luuka 24:21) Nüüd ei teadnud nad enam, mida arvata.

Pane hoolikalt tähele Jeesuse vastust, sest see kõneleb võimsalt Piibli potentsiaalist tuua meie ellu lootust. Ta on isiklikult nende kahe inimesega. Ta oleks võinud lihtsalt end neile avaldada ja öelda: „See olen mina!“ Kindlasti oleks see nende probleemi lahendanud. Vaata, kuidas otsustab Jeesus asjale läheneda: „Hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib.“

Ta oleks võinud teha imelise ilmumise, kuid selle asemel pidas Jumala Poeg neile kahele mures inimesele piiblitunni, täpsemalt prohvetikuulutuste uurimise. Pärast pattulangemist on Piibel olnud peamine vahend, mille kaudu annab Jumal edasi oma plaani inimkonna lootuseks. Selle kaante vahel olev sõnum on nii võimas, et isegi ülestõusnud Jeesus jätkas selle kasutamist, kuigi võiks olla kiusatus arvata, et Tal ei olnud seda vaja. Täna on suurepärane päev hakata toetuma Jumala Sõnale, mis on ka sinu lootuse allikas.

Jaga Facebookis