Sõna jagamine

Avaldatud 9.5.2021, rubriik Päeva sõna

Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Ilmutuse 1:3

Päeva viis viimast tundi, alates kella seitsmest õhtul, on tavaliselt minu jaoks kõige produktiivsemad. Ma naudin vaikust, mis laskub majale, kui kõik teised lähevad magama ning mina olen üksi oma raamatute ja mõtetega. Piibli lood saavad minu kabineti üksiku laualambi kumas kõige eredamaks ning vahel on Kristuse ligiolek käegakatsutav − peaaegu nagu oleks Jeesus ise minu kabinetis, paneks käe mulle õlale ja sosistaks mulle kõrva.

Kõigist raamatutest minu raamatukogus on Piibel pakkunud mulle loendamatul hulgal tunde rõõmu. Kuid pean tunnistama, et olen õppinud, et suurim rõõm, mis Piiblil on pakkuda, ei tule kabineti eraldatuses ega isegi neist uskumatutest heureka-hetkedest, mil mulle ilmutab äkitselt vastus Piibliküsimusele, mis on mind aastaid vaevanud.

Ei, suurim rahulolu tuleb Piibli jagamisest kellegi teisega. Kui vaatan tagasi kümnetele aastatele, mõistan tagantjärele, et kõige rikkalikumat rahuldust pakuvad hetked, mil avasin Piibli koos otsijatega. Näha kellegi silmis süttimas äratundmistulukest, jälgida, kuidas põikpäine vastuseis Kristusele sulab Tema Sõna juuresolekul − see on olnud kõige suuremat rahuldust pakkuvam. Teiste esitatud küsimused on sundinud mind arvutul hulgal tunde veetma põlvedel ja Pühakirja läbi kammima, et vastuseid leida.

Enamik Piibli prohvetikuulutuste uurijaist nõustuvad kolmekordse õnnistusega, mis asub Johannese viimase teose avasalmides. Meile on tõotatud õnnistusi, kui loeme Ilmutusraamatut ja ma võin tunnistada, et see tõotus on tõsi: ma olen saanud õnnistusi iga kord, kui olen jälle Ilmutusraamatut lugenud. Kuid õnnistus ei ole ainult neile, kes veedavad eraldatuses vaikse tunni Jumala Sõna üle mõtiskledes; algkeel viitab, et õnnistus tuleb neile, kes loevad seda valjult, nii et ka teised kuulevad. Keelekasutus peegeldab Vana Testamendi aegu, mil Pühakirja loeti Jumala rahvale ette.

Jumala Sõna lugemine on õnnistus. Selle jagamine kellegi teisega? Veel parem.

Jaga Facebookis