Armu aujärg

Avaldatud 10.4.2021, rubriik Päeva sõna

„Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlema keerubi vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda.“ 2. Moosese 25:22

Kui olin 16-aastane, õnnestus mul sõita isa uus auto sügavasse kuristikku. Auto oli täiesti hävinud. See pool tundi, mis ma ootasin, et isa mulle järele tuleks, oli ilmselt kõige pikema aeg minu elus.

Järgmisel hommikul oli isa mu toa uksel. „Tõuse üles,“ ütles ta vaikselt. Ma kartsin, mis edasi juhtub. Kas ta hakkab lõpuks minu peale karjuma? Kas ta viib mind sõjaväe värbamiskontorisse?

Istusime tema vanasse roostes veokisse − ainsasse sõidukisse, mis tal oli alles jäänud − ja sõitsime selle järsu kurvi poole, kus olin eelmisel õhtul nii kehvasti hakkama saanud. „Istu rooli taha,“ ütles ta juhiistmelt välja ronides. Ma ei tahtnud, aga ta nõudis. Ta sundis mind värisevi käsi kurvi läbi. Kui sain läbi, käskis ta mul ümber pöörata ja kurv veel kord läbida. Ja veel ja veel. Isa sundis mind seda kehva kurvi nii kaua läbima, kuni suutsin seda kindlalt teha.

Algne heebreakeelne sõna, mis on tõlgitud „lepituskaas“, on kapporeth ja on paras pähkel. See on õiguslik termin, mis tähendab võla tühistamist ja eksimuse kinnikatmist. Tõlkijad on näinud vaeva selle teistesse keeltesse ülekandmisega. Martin Luther ütles selle kohta Gnadenstuhl, mis tähendab „armu aujärg“. Kui heebrea teadlased koostasid kreekakeelset Vana Testamenti ja üritasid seda terminit kreeka keelde tõlkida, pidid nad leiutama uue sõna hilasterion, mis (etümoloogiliste juurte tõttu) tundub tähendavat „lepitamise vahend“.

See on tõlkimiseks keeruline mõiste, kuna seaduselaeka kaas kujutab endast tohutu suurt ja raskesti hoomatavat kontseptsiooni. Kui inimkond oli Jumalale sõnakuulmatu siis rikkusime Tema moraaliseadust, mis oli Jumala trooni kujutavas laekas. „Tulge minuga kohtuma siia,“ ütleb Jumal, „siia kuriteopaigale, sest ma tahan teile midagi näidata. Ma suudan teie patud kinni katta. Ma saan Talle vere kaudu sirutada teieni halastuse.“ Ta kohtub meiega täpselt seal, kus üleastumine toimus, ning Ta näitab meile oma lahendust. Jumal oleks võinud õigustatult nimetada seda kaant „õigluse aujärjeks“, kuid Ta ei teinud seda.

Pole ime, et Kirja heebrealastele autor õhutab meid „julgusega armu aujärje ette“ minema (Kiri heebrealastele 4:16).

Jaga Facebookis