Ei mingit ruumi loovusele

Avaldatud 9.4.2021, rubriik Päeva sõna

Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järgi! 2. Moosese 25:8, 9

Looja Jumala näo järgi loodud olemine tähendab olla Temaga sarnane ja ilmutada Tema omadusi, mis kahtlemata hõlmab inimeste peaaegu piiritut loomingulisust. Kahjuks oleme pärast pattulangemist kasutanud oma loovat mõtlemist jumalakartmatuteks püüdlusteks, mida rõhutab traagiliselt fakt, et mõned meie kõige kasulikumatest leiutistest − näiteks toidukonservid ja internet − on olnud sõjapidamise kõrvalsaadused.

Sellegipoolest on meie algsel kalduvusel loovusele oma kaunid hetked ning kunsti ilu on leevendanud sageli mingil määral valu, mille patt on meie maailma toonud.

Kuid on üks koht, kus inimese loovus ei aita kaasa Jumala plaanile meid ennistada. Pane tähele, et Moosesel ei lubatud improviseerida ega kogudusetelgi plaanile väikestki väljenduslikku puudutust lisada. Ta pidi ehitama „täpselt eeskuju järgi“. Seda sellepärast, et pühamu oli kavandatud ilmutama Jeesust ja Tema lepitustööd meie eest. Me ei saa midagi Ristile lisada ning me ei saa maksta oma pääste tagamiseks mingit hinda. Üritus kõigest väest oma südames pesitsevat pattu ravida on asjatu ettevõtmine.

Iisraellastel ei lubatud lisada templis kujutatavale lunastusplaanile ühtki detaili. Jumala trooni juurde − kõige pühamasse paika − oli ainult üks tee: ülempreestri kaudu, kes viis ohvrivere Jumala ette. Kaini ohver üritas seda Jumala antud plaani muuta – ta tõi oma töövilju vastupidiselt Aabeli lihtsale usule Jumala Tallesse (Kiri heebrealastele 11:4). Kui Naaman mõistis, et tal kästakse alandada end Jordani jõe mudastesse voogudesse, oleks ta peaaegu alla andnud kiusatusele otsida teine, vähem alandav võimalus. Kui see oleks nurjunud, oleks ta surnud pidalitõppe selle asemel, et kogeda Jumala tervendavat puudutust.

Maailm ütleb, et Jumala juurde on palju teid, kuid see lihtsalt ei ole tõsi. Isegi need, kes ei ole kunagi kuulnud Kristuse nime, kuid ärkavad siiski õigete ülestõusmises üles, on seal ainult selle ühe tee tõttu, mille Jumal on andnud − Jeesuse tõttu (Sakarja 13:6).

Jaga Facebookis