Kus halastus ja tõde kohtuvad

Avaldatud 11.4.2021, rubriik Päeva sõna

„Tee akaatsiapuust laud, kaks küünart pikk, küünar lai ja poolteist küünart kõrge! Karda see puhta kullaga ja tee sellele kuldpärg ümber!“ 2. Moosese 25:10, 11

Pidalitõbine heidab end Jeesuse jalge ette maha ja palub tervendamist. „Kui sa tahad,“ anub ta Jeesust, „siis sa võid mu puhtaks teha!“ (Markuse 1:40) Järgnev on hämmastav: „Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!““ (salm 41)

Olen sageli mõelnud, et ei tea, kui kaua ei olnud see pidalitõbine ühtki inimese puudutust tundnud. Kui kaua ei olnud keegi teda kallistanud? Pidalitõbe ei tohtinud puudutada. Pidalitõvega kokkupuutumine ei tähendanud lihtsalt surma, vaid seda, et veedad oma elu ülejäänud päevad ühiskonna kõige põlatumate hulgas. Jeesus ei tervendanud meest lihtsalt süüfiliselt, vaid tegi ka mõeldamatut: Ta puudutas teda, tervendades teda samal ajal ka emotsionaalselt.

Piiblit hoolikalt lugedes märkad, et seaduselaekas olid kombineeritud kaks olemust. Pealispind oli puhtast kullast, mida paljud õpetlased peavad jumalikkuse sümboliks. Kuld oli pealiskiht, ülejäänud laegas oli valmistatud akaatsiapuust, põhimõtteliselt hävimatu orgaaniline materjal.

Kas on võimalik, et laegas oli Kristuse olemuse ettetähendus? Jeesuses olid kaks olemust üheks põimunud − Ta oli nii täielikult inimlik kui ka täielikult jumalik. Võib-olla viitas puidu vastupidav olemus ette faktile, et Jeesus kogeb küll surma, mis on selgelt inimlik kogemus, kuid Ta ei saa sellelt lüüa. „[Sina ei] lase oma vagal näha kõdunemist.“ (Psalmid 16:10)

Laeka ehituse kahetine olemus võib viidata ka teisele imelisele pildile Kristusest. Seal, kus Jumala õiglus kohtus Jumala halastusega, oli moraaliseadus kaetud armu aujärjega. Sinu pääste on ostetud selle peale piserdatud verega. Jeesuses näeme täielikult ilmnemas Jumala õiglust ja halastust. „Halastus ja tõde saavad teineteisega kokku,“ kuulutas psalmist ette Jeesusest, „õigus ja rahu annavad teineteisele suud.“ (Psalmid 85:10, NKJV). Just nii nagu pidalitõbine, kes lähenes Jeesusele ja sai tervendatud, võib patune läheneda Jumala armu aujärjele ja saada andestuse.

Jeesuses ilmnes täielikult Jumala tõeline olemus. 1. Ajaraamatus 13:6 on öeldud, et laegas on see, millele on „pandud tema nimi“. Parim valgus, mille abil mõista Jumala olemust ja valitsust, on Jeesus. Pealegi ütles Jeesus ise oma töö kohta: „Ma olen teatavaks teinud sinu nime.“ (Johannese 17:6)

Jaga Facebookis