Üksikasjadel pole lõppu

Avaldatud 12.4.2021, rubriik Päeva sõna

Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see: meil on selline ülempreester, kes on istunud Ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid Issand. Kiri heebrealastele 8:1, 2

Kui sa oleksid Jumala asemel, kuidas annaksid sa uskumatult suured ideed edasi olevustele, kellel on sinuga võrreldes väiksem arusaamisvõime ja kes on oma arusaamisvõimet mõistust patuga rikkudes kahjustanud? Eedeni väravate juures alustas Meisterõpetaja lihtsalt. Ta ütles Aadamale ja Eevale, et naise Seeme tuleb ja kuigi Ta talub ise hoope, purustab Ta viimaks mao pea (1. Moosese 3:15). Seejärel asendas Jumal meie esivanemate mannetu riietumisürituse nahast kehakatetega, mis osutasid ettepoole päevale, mil Jumala Tall annab oma elu, et katta kinni meie üleastumised (salm 21). Viimaks asetas Ta Eedeni väravasse kaks keerubit (salm 24), mis annavad Piibli esimese põgusa pilgu pühamust.

Aja jooksul muutus sümbolism järjest keerulisemaks, regulaarsetest loom­ohvritest kuni templi ehitamiseni. Pühamu üksikasjad ja selle toimingud hõlmavad Piiblis sadu lehekülgi.

Miks tegi Jumal selle nii keeruliseks? Sest kogudusetelk osutab Jeesusele − nii mõjuvõimsale, üksikasjalikule ja keerulisele teemale, et me uurime seda jätkuvalt läbi tulevaste igaveste aegade ega jõua kunagi Tema ilu lõppu. Peetrus kõneleb oma esimeses kirjas „Jumala mitmesugusest armust“ (1. Peetruse 4:10). Tema kasutatud kreekakeelne sõna on poikilos, mis tähendab „mitmevärviline“.

Just siis, kui arvad, et oled mõistnud, kes on Jeesus, avab Püha Vaim äkitselt uue arusaamise perspektiivi ja näitab sulle Jeesuse sellist mõõdet, millele sa pole kunagi varem mõelnud.

Kord kuulsin üht õpilast religioonitunnis kurtmas: „Miks me peame kõik neid pühamu üksikasju õppima, kui me tegelikult peaks õppima Jeesusest?“ Nii ongi asja iva kadunud! Püha uurimine tähendabki Jeesust selgemalt mõista. See on peamine, mida heebrealastele kirjutatud kirja autor üritab selgeks teha: maise koopia uurimine on selleks, et me järsku näeksime tõelise pühamu ülempreestrit ja mõistaksime, mida Ta teeb praegu Jumala juures. Iga detail, iga tegevus, iga nüanss on kavandatud hoolikaks ja kaalutletud taustaks Pühakirja kõige kaunimale kalliskivile Jeesusele.

Jaga Facebookis