„See raamat muutis mu elu!“

Avaldatud 12.5.2021, rubriik Päeva sõna

Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. 1. Peetruse 1:22, 23

„See raamat muutis minu elu!“ See mees rääkis Dostojevski „Kuritööst ja karistusest“. See on lugu mehest, keda tabab pärast jäleda kuriteo toimepanemist vaimne piin. Ma teadsin kohe, et tal on õigus; paljud inimesed võivad viidata mõjusale romaanile või filosoofilisele teosele kui pöördepunktile. Tagasi vaadates võin välja tuua mitu juhtumit, mil mõjusalt argumenteeritud raamat muutis minu maailmavaadet. Minu riiulis on hulga selliseid raamatuid ja ma avastan end sageli neile viitamast.

Kuigi inimestest autorid võivad vahel sinu mõtteviisi muuta, ei suuda ükski neist tegelikult muuta sinu põhiolemust. Tõsi on, et kui keegi muudab veenvalt su meelt, võid sa välispidiselt paista teise inimesena, aga sisimas oled sa ikkagi patune. Sind ajendavad sellised asjad nagu uhkus, auahnus ja isekus.

Oma võimekuselt inimest ümber muuta on Piibel teistest raamatutest täiesti erinev. Peetrus kirjutab, et me oleme Jumala Sõna kaudu uuesti sünnitatud. Muidugi on see Jeesus, lihaks saanud Sõna (Johannese 1:14), kes meid muudab, kuid Piibel on esmane vahend, mille abil Ta selle muutuse toime paneb. See on Looja hääl sinu südames, hääl, mis kutsus sõnaga esile maailma, hääl, mis käskis kurjadel vaimudel ohvrid vabastada ning tervendas haiged, kui Ta maa peal kõndis. Piibel on Pühast Vaimust inspireeritud ja sel on potentsiaal sinu elu lõplikult muuta.

Kui purustasime Eedenis osaduse Jumalaga, sai Tema Sõnast esmane vahend, millega Ta meid enda lähedusse juhatab. Nii saame veeta aega Jeesuse läheduses ja see aeg on radikaalselt muutev. „Aga meid kõiki,“ kirjutab Paulus, „kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2. Kiri korintlastele 3:18)

Piibel teeb enamat kui vaid muudab su meelt või annab uue vaatenurga; kui sa lubad, siis suudab Piibel muuda tõeliselt seda, kes sa oled, ja taasluua sind Kristuse näo järgi.

Jaga Facebookis