Ikka veel esimene väljaanne

Avaldatud 11.5.2021, rubriik Päeva sõna

Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Jesaja 40:7, 8

Kui sul juhtub olema kodus mõni oma õpikutest, võta see kätte ja vaata selle kaant. Väga võimalik on, et see pole esimene väljaanne, kuna õpikuid kirjutatakse pidevalt ümber ja antakse uuesti välja. Mul on üks palju aastaid tagasi ostetud bioloogiaõpik, mis on 67. väljaanne. Vaatasin hiljuti internetist, et näha mitmendat väljaannet müüakse praegustele bioloogiaõppuritele, ja tundub, et nende kümnete aastate jooksul pärast seda, kui mina õppisin, on vana õpik üldse minema visatud ja uuega asendatud – ning ka sellel on juba kaheksas väljaanne.

Miks tehakse õpikutesse nii palju parandusi? Minu sisemine küünik on alati kahtlustanud, et see hoiab müügitegevuse elus, kuna vaid vähesed julgeksid riskida vanema väljaande kasutamisega ja jääksid ilma olulisest punktist, mis võib eksamil olla. Tõenäolisem stsenaarium on aga, et inimteadmiste olemus on selline, et me peame sageli meelt muutma sedamööda, kuidas paljastuvad uued teadmised. See mis oli kaljukindel teadus 1950-ndatel, ei pruugi enam nii kindel olla 21. sajandi rebaste jaoks.

Inimeste teadmised muutuvad. Jumala teadmised ei muutu. Sa märkad, et kuigi kohendame pidevalt oma ebatäiuslikke piiblitõlkeid, on Piibli enda sõnum püsinud muutumatuna tuhandeid aastaid. Surnumere kirjarullide leidmine kinnitas seda, mida kristlased on põlvkondade vältel väitnud − Pühakirja sisu on algusest peale muutmata.

See ei tähenda seda, nagu ei esitaks inimesed selle sisule väljakutseid; nad teevad seda. Jumala Sõna on tugevas vastasseisus maailma väärtustega. See on valitsevatest normidest täiesti selgelt erinev. Kuid selle tõepärasuses võid kindel olla; isegi need mõisted, mida meil on praegu raske mõista, saavad ühel päeval Kristuse ligiolu valguses tõestatud. Võib-olla peavad kristlased oma käitumise pärast vabandama ja võib-olla peame vabandama sellepärast, kuidas olema Jumala Sõna vääriti tarvitanud, kuid võime olla täiesti kindlad, et kunagi ei ole vaja vabandada sellepärast, mida Jumal on öelnud. Inimeste arvamusi parandatakse ja täiendatakse lõputult, kuid meie Jumala Sõna püsib igavesti.

Jaga Facebookis