Lugu kahest revolutsioonist

Avaldatud 14.5.2021, rubriik Päeva sõna

Pärast seda kolme ja poolt päeva tuli elu vaim Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti oma jalgadele ning suur kartus langes nende peale, kes neid nägid. Ja nad kuulsid suurt häält taevast endile ütlevat: „Tulge siia üles!“ Nad läksid pilve sees üles taevasse ja nende vaenlased vaatasid neid. Ilmutuse 11:11, 12

Seitsmenda päeva adventistid mõistavad Ilmutusraamatu 11. peatüki kahe tunnistaja all Vana ja Uut Testamenti, mida koheldi põlgusega ja mis tallati jalge alla Prantsuse revolutsiooni ajal, kui mõistus ülendati uueks jumalaks. Kuid Pühakiri koges uskumatut ülemaailmast taaselustumist Piibli ja misjoniseltside sünniga juba järgmisel sajandil. Isegi Voltaire’i − oma aja suure skeptiku, kes ennustas kristluse lõppu − majast sai lõpuks Piiblite hoiukoht.

18. sajandi lõpus oli läänemaailmas kaks peamist revolutsioonilist liikumist − Prantsuse ja Ameerika revolutsioon. Ühe revolutsiooni − Prantsuse oma – soov luua vabariik nurjus täielikult. Napoleon Bonaparte osutus tegelikult järjekordseks despoodiks, kel olid kuninglikud ambitsioonid. Teine − Ameerika − revolutsioon tõi kaasa vabariigi, kus on tänase päevani garanteeritud usuvabadus.

Kuigi erinevaid tulemusi võib selgitada paljude teguritega, on neist üks selline, mis peaks pakkuma huvi kristlastele − Piibel. 17. sajandil hakkasid mõned Inglise protestandid, kes ei olnud rahul tõelise vabaduse puudumisega Inglismaal, põgenema riigist ja hoolega Piiblit uurima. Peagi mõistsid nad, et iisraellaste soov saada kuningas oli Jumalale pettumuse valmistanud (1. Saamueli 8). Nad hakkasid mõtlema, et äkki nende probleemid inimkuningatega jääksid ära, kui nad üritaksid naasta ühiskonna juurde, kus inimesed teenivad Jumalat nii, nagu ise näevad sobiliku olevat, ilma vahemeesteta, kes üritavad südametunnistuse asjus sekkuda.

See juhtis 5. Moosese raamatu 17. peatüki uurimiseni. Selles peatükis ennustab Jumal, et iisraellased nõuavad kuningat, ning sätestab ettevaatusabinõud probleemide ärahoidmiseks: kuningas ei tohi olla välismaalane ning ta peab kirjutama endale seadusest koopia ja seda järgima. See oli 17. sajandi reformaatorite − näiteks Johne Locke’i − jaoks vabariigi kirjeldus.

18. sajandil koondati protestantide ideed Ameerika konstitutsiooni. See riik oli oma sünni ajal tallesarnane ehk Kristuse-sarnane (Ilmutuse 13:11). Erinevus Ameerika ja Prantsusmaa vahel oli rabav; sama on siis, kui ka sina toetud sind vaevavate probleemide lahendamisel Sõnale.

Jaga Facebookis