Jumala rahva monumendid

Avaldatud 15.5.2021, rubriik Päeva sõna

„Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud! Vaata, teie koda jäetakse maha.“ Matteuse 23:37, 38

Iidsete tsivilisatsioonide suurejoonelised varemed on paljudel juhtudel ainsaks järelejäänud osaks kultuurist, mis neid ehitas. Machu Picchu rabavast ilust kuni Rooma foorumi vaikselt mureneva majesteetlikkuseni on varasemad ehitajad jätnud möödunud hiilgusest muljetavaldava aruande neile meie seast, kes praegu elavad üürikestes, puitsõrestikuga majades. Kuigi enamik inimesi ei ole võtnud kunagi aega, et lisaks koolitunnile töötada läbi Homerose „Ilias“ või Platoni „Vabariik“, tunnevad paljud meist pildi järgi kohe ära akropoli, püramiidi või Colosseumi.

Kuid mingis mõttes on iidsete tsivilisatsioonide peenelt raiutud monumendid osutunud vähem vastupidavaks kui ühe teise vana kultuuri mittefüüsiline pärand. Murenevad varemed on veidi enam kui hauakivid kultuuridele, mis ei jäänud püsima.

Vana heebrea tsivilisatsioon on kontrastina jätnud meile väga vähe füüsilisi monumente. Selle tippsaavutus − Jeruusalemma tempel − hävitati kaks korda ning kõik, mis sellest tänapäevaks alles on, on Nutumüür. Muidugi on veel silmapaistvaid vaatamisväärsusi turistidele, nagu näiteks Patriarhide koobas ja Jaakobi kaev, kuid Aabrahami hõimu arhitektuuriime on hävitatud.

Kuid raske oleks väita, et heebrea tsivilisatsioonil ei ole olnud maailmale kestvat mõju. Sel ajal kui teised vanad tsivilisatsioonid on mälust kustunud, on Aabrahami laste mõju ikka veel selgelt kogu maailmas tunda. Heebrea kultuurist on lisaks inimkonna ajaloo kõige tunnustusväärsemale isikule − Naatsareti Jeesusele − pärit ka kõigi aegade kõige menukam raamat − Piibel.

Veidi enne vahistamist ja ristilöömist nuttis Jeesus Jeruusalemma linna pärast, kurvastades fakti tõttu, et Ta oli korduvalt saatnud käskjalgu oma rahvast hoiatama. Prohvetite kaudu edastatud Jumala Sõna järgmise asemel olid nad osutanud templi hiilgusele kui tõendile, et neid ei saa kunagi mingi häda tabada (Jeremija 7:4). Nüüdseks on tempel kadunud, kuid Jumala elav Sõna − suurim and, mille heebrealased maailmale pärandasid − püsib.

Missuguseid monumente ehitad sina oma põgusa aja jooksul siin maailmas? Kas on midagi tähtsamat kui Kristuse-sarnane iseloom, mida Jumal soovib sinu elus oma Sõna väe abil välja raiuda?

Jaga Facebookis