Liidu nõukogu koosolek 1.04.2019

Avaldatud 4.4.2019

1. aprillil kogunes liidu nõukogu Tallinnasse liidu kontorisse oma korralisele koosolekule. Koosolek algas ühise palvusega, kus liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman kutsus kõiki üles mõtlema neile Püha Vaimu töö avaldustele, mida oma koguduses näeme. Samamoodi nagu Jeesus saatis vangis olevale Johannesele terve nimekirja praktilistest ilmingutest, mis kinnitasid Tema jumalikkust, samamoodi võime tänapäevalgi Jumala tööd enda keskel praktilistel viisidel ära tunda.

Liidu nõukogu päevakord oli seekord võrdlemisi lühike. Kõige pikemat arutelu vajas päevakorrapunkt, mis käsitles pensionieas pastoritele ja nende leskedele koguduse pensioni maksmist. Üleilmse koguduse tööjuhis näeb ette, et kogudus peab hoolt kandma emerituuri suundunud kogudusetööliste eest, et tagada nende mõistlik sissetulek ka pensionieas. Eestis on see seni tähendanud pensionilisa maksmist, mille suurus sõltus pastori tööstaa˛ist ja riikliku pensioni suurusest. Nõukogu otsustas, et neile, kes on praegu pensionil või lähevad pensionile enne 2027. aastat, hakatakse tagasiulatuvalt, alates 2019. aasta algusest, koguduse pensionit maksma uue korra alusel. Kõige olulisemaks muudatuseks võrreldes senise korraga on see, et nüüd arvutatakse koguduse pensionit vaid töötaja tööaastate, tema palgaastme ning liidus kehtiva palgamäära alusel. Varasemast valemist on välja jäetud riikliku pensioni osa. Üleminekuperioodi jooksul tagatakse, et kui mõnele pensionärile seni arvutatud pensionilisa oli suurem, kui uue korra järgi, siis neile koguduse poolt makstav summa ei vähene. Nooremate kogudusetöötajate pensionikogumissüsteemi juurde tuleb nõukogu veel tagasi, et tagada pensionifondi jätkusuutlikus ka tulevikus.

Koosolekul jagati informatsiooni ka sel suvel toimuva liidu peakoosoleku kohta. Töö peakoosoleku ning samal ajal toimuva hingamispäeva konverentsi ettevalmistamiseks käib, kogudustelt oodatakse saadikute valimist, väliskülalistele on kutsed saadetud.

Liidu nõukogu järgmine koosolek toimub 6. mail.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat