Püha Vaimu töö

Avaldatud 16.1.2020

Üheksas päev

(Kokkuvõtlik materjal)

„Meil on suur vajadus Püha Vaimu sisemise töö järele. Vaim on oma olemuses ja avaldumises läbinisti jumalik. Jumal tahab teile anda rikkalikult Vaimu aval­dusi; nii saate töötada väega, mida te ennist ei oleks osanud uskudagi. Armastuse, usu ja lootuse kohalolu on pidev. Võite välja astuda usus, teades, et Püha Vaim on koos teiega.“ (Ellen White, „Evangelism“, lk 299)

Ühel päeval toimub Jumala tõelise rahva hulgas kogu maailmas suur ärkamine. Püha Vaim tuleb enneolematu väega maa peale. Seda Püha Vaimu liikumist võrreldi Piibli aegadel hiliste vihmadega, mis Lähis­-Idas maha sadasid, et valmistada vilja küpsemiseks ja lõikuseks (Sk 10:1). Ühel päeval läheb Jumala rahvas välja, et jagada oma usku kõigil võimalikel viisidel. Kristuse kaudu sünnivad imeteod. Tuhanded, võib­olla isegi miljonid, saavad päästetud. Püha Vaimu tööks on kadu­nute päästmine ja ei ole olemas suuremat rõõmu kui selles töös osalemise rõõm.

Ühel hingamispäeval tulid Lance ja tema abikaasa Renae esimest korda adventkirikusse. Keegi oli jätnud raamatu „Koduseid piiblilugemisi“ nende kodu trepile. Tänu teatud olukordadele nende elus otsustasid Lance ja Renae uurida, mida sellel raamatul oli öelda. Raa­matut lehitsedes märkasid nad hingamispäeva teemat, mis tekitas neis tõsise huvi. Nad uurisid seda peatükki hoolega ja jõudsid seejärel veendumusele, et neil on tarvis üles leida see kogudus, kes selle raamatu oli trük­kinud. Märgates, et raamat oli trükitud seitsmenda päeva adventistide koguduse poolt, leidsid nad meie kiriku ja külastasid seda järgmisel hingamispäeval. Lance hoidis käes „Koduseid piiblilugemisi“ ja küsis:
„Kas see kogudus trükkis selle raamatu?“ „Jah, seda tegime meie,“ vastasin. „Väga tore,“ jätkas Lance, „meil on terve ports küsimusi. Kas sul oleks kuidagi võimalik meie juurde tulla ja meile piiblitundi pidada?“ Loomu­likult kinnitasin neile, et teeksin seda rõõmuga.

Kui ma neid külastasin, sain teada, et Lance, Renae ja nende kaks poega igatsesid oma ellu suuri muutusi. Nad olid langenud alkoholi ja narkootikumide küüsi ning nende abielu kannatas selle tõttu tugevalt. Ma tead­sin, et neil on vaja Jeesuse vabastavat väge. Kui jagasin nendega evangeeliumit, pidevalt südames Jumala abi pärast palvetades, nägin, kuidas Püha Vaim neid süga­valt veenab. Lõpetasin evangeeliumi esitluse ja küsisin: „Kas on mingit põhjust, miks te ei peaks soovima oma elu Jeesusele anda?“ Nad vastasid, et on Jeesuse andes­tuse ja pääste eest südamest rõõmsad. Põlvitasime kohe palveks ja ma juhatasin neid palve kaudu patukahetsuse ja Jeesuse vastuvõtmiseni Päästja ja Issandana. Pisarad silmas, kordasid nad minu järel palvet ning siis tõusime rõõmsalt püsti. Püha Vaimu imetabane vägi oli selgelt kohal. Nad olid nüüd Jumala lapsed.

Kui saabusin järgmisel nädalal meie järgmisele kok­kusaamisele ning olin vaevu nende elutuppa astunud, küsis Lance: „Pastor, mida sa arvad suitsetamisest? Kas see on midagi, mida kristlane tohib teha?“ Ma pakkusin, et võime sellel õhtul õppida tervisliku eluviisi kohta, mida me ka tegime. Selle piiblitunni ja meie järgmiste kokkusaamiste tulemusel said Lance ja Renae vabaks kõigist saatana köidikutest, milles nad olid sipelnud. Üsna pea nad ristiti ning mõlemast said võimsad abili­sed Kristuse töös, kes jagasid oma tunnistust ja andsid piiblitunde oma pereliikmetele ning sõpradele. Nad ühinesid Püha Vaimuga Tema töös, jagades kõikjal enda ümber evangeeliumit. Milline ime!

Palvesoovitusi  

  • Kallis taevane Isa, muuda mind oma teenijaks ja aita mul jagada Sinu armastuse ja pääste sõnu­mit.
  • Õnnista pastorite, piiblitööliste, õpetajate ja evangelistide pingutusi kogu maailmas. Täida nad oma väe ja autoriteediga. Saagu veel miljo­nid päästetud!
  • Aita meie peredel kiirata Sinu armastust oma kodudes ja kogukondades. Palume, et tooksid üksmeele kodudesse, parandaksid katkised suh­ted, kaitseksid haavatavaid ärakasutamise eest ja ilmutaksid oma pühitsevat väge näiliselt lootuse­tutes olukordades.
  • Toitugu meie koguduse liikmed üle maailma iga päev Jumala Sõnast. Püüdku me leida Sind igapäevaste isiklike palvete kaudu. Tuleta meile meelde, et ilma Sinuta ei suuda me midagi teha.
     
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat