10päevase palveaja 1. päev

Avaldatud 6.1.2021

1. PÄEV   
JEESUSE KÕIGE HINNALISEM KINGITUS

„…kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ (Lk 11:13)
 

Mul pole midagi

„Issand, õpeta meid palvetama!“ palusid jüngrid Temalt. Nad nägid, kuidas Jeesus oli igapäevaselt ühenduses oma Taevase Isaga ja igatsesid samasugust väge ka enda elus.

Jeesus vastas põhjapaneva palve juhisega, mis koosnes 3 osast: Meie Isa palve; tähendamissõna sõbrast, kes tuleb südaöösel külla ja haripunktina püsiv Püha Vaimu palumine. (Lk 11:1–13)

Tähendamissõnas (salmid 5–8) pole mehel oma külalisele, kes südaöösel tema juurde on tulnud, midagi pakkuda. Niisiis jookseb mees oma naabri juurde ja palub temalt leiba, et külalisele midagi pakkuda. Ta selgitab: „Mul pole talle midagi pakkuda.“ Ta käib peale ja saab sõbralt lõpuks leiba, et seda siis külalisele pakkuda. Sellest loost näeme, et enne, kui võime teistele üldse midagi jagada, peame ise tulema Jeesuse juurde. Sageli, kui soovime jagada teistele Eluleiba, saame aru, et meil polegi, mida jagada. 

Seejärel seostab Jeesus selles tähendamissõnas oleva probleemi (mul pole mitte midagi) meie vajadusega paluda Püha Vaimu: „Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse.“ (Lk 11:9)

Jeesus kutsub meid üles püsivalt paluma

Siin, Luuka 11 peatükis, rõhutab Jeesus 9 korda (inglise keelses tôlkes 10 korda), et peaksime paluma oma ellu Püha Vaimu. Ma ei tea ühtki teist kirjakohta, kus Ta nii armastusväärselt ja tungivalt kutsuks meid üles midagi oma südameasjaks võtma.

„Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ (Lk 11:9–13)

Nendes vähestes salmides kasutab Jeesus sõna „paluma“ 5 korda ja rõhutab nii otsimise kui ka koputamise olulisust kahel korral. Kõik need sõnad viitavad aktiivsele tegutsemisele. Ta väljendab selgelt, et peame tegutsema, kui soovime saada täidetud Püha Vaimuga. Viimane sõna „paluma“, on kreeka keeles kestvas ajavormis, mis tähendab, et ei piisa, kui palume vaid ühe korra, vaid peame püsivalt paluma. On ilmselge, et selle siira juhisega soovib Jeesus äratada meis soovi saada Püha Vaimu. Ta teab, et kui me ei palu pidevalt Püha Vaimu rikkalikke õnnistusi, siis puudub meie elus midagi üliolulist. 

Raamatust „Christ’s Object Lessons“ võime lugeda: „Jumal ei ütle, et palu vaid korra ja sa saadki. Ta ütleb, et paluksime pidevalt. Et paluksime väsimatult püsivas palves. Püsiv palumine aitab palujal muutuda järjest kindlameelsemaks ja annab talle üha suurema igatsuse nende asjade järele, mida ta palub.“ (lk 145)
Ja mõtle nüüd hetkeks, miks Jeesus ise veetis igapäevaselt nii palju aega palves? Ellen White selgitab: „Hommik hommiku järel suhtles Ta oma Isaga taevas, saades Tema poolt igapäevaselt uuesti ristitud Püha Vaimuga“ (Signs of the Times, 21. nov 1895)

Tõepoolest, Jeesus on meie eeskujuks palvetamises. Küsi endalt: „Kui Jeesus tõepoolest vajas igapäevaselt uuesti ristimist Püha Vaimuga, siis kui palju enam vajan seda mina?“ 

Tunnistus ja üleskutse koguduseliikme poolt

„Viimased kaks aastat olen ma igapäevaselt palunud Püha Vaimu väljavalamise pärast minu elus… Minu käimine Jumalaga on olnud uskumatu. Vaimu vili Galaatlaste 5. ptk-s on muutunud minu elus palju nähtavamaks pärast seda, kui palusin, et Jeesus elaks minus, teeks minu kaudu oma tahtmist ja täidaks mind igapäevaselt uuesti Püha Vaimuga. Piibli lugemine ja Jumalast rääkimine teistele valmistab mulle palju suuremat rõõmu kui varem. Lisaks on minus tugev soov palvetada teiste eest. Veelgi enam, minu elustiil on täielikult muutunud…Kutsun sind üles igapäevaselt palvetama, et sind täidetaks Püha Vaimuga. Tee seda 6 nädala jooksul ja vaata, mis juhtub.“ (C.H.)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale

Miks ei saa me sagedamini vastuseid oma palvetele?
„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)
Kallis Taevane Isa, palun anna meile andeks, et oleme jätnud unarusse püsivalt paluda Püha Vaimu. Aitäh, et andestad ustavalt meie patud, kui need tunnistame.

Meie palumine näitab, kui palju me hindame Jumala poolt pakutavat.
„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!“ (Lk 11:13)
Kallis Jumal, aitäh, et oled tõotanud anda meile Püha Vaimu. Palume, et valaksid praegu meie peale välja Püha Vaimu ja me täname, et sa vastad. Õpeta meid toetuma sellele tõotusele. 

Jumal tahab meile pakkuda elu külluses!
„Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. (Jh 7:38, 39)
Kallis Jumal, aitäh, et annad elava vee jõed neile, kes Sinusse usuvad. Palun aita meil elada igapäevaselt nii, et allutaksime end Kristusele, et võiksid selle tõotuse meie eludes täita. 
 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta:
Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse ja lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Jeesus, Sind ma palun, tule, aita mind (#31); Võidku palvekogudus (#41); Suur Isa, meie palvet kuule (#44); Palveta puhkeval koidul, palveta päeval ka (#45); Sind, suur Jumal, kiidame (#67); Ma tean, et minu Jeesus elab (#438); Tule nüüd meile, Issanda Vaim (#513); Vaid Jumala teed on õiged ja head (#246).
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat