Fanatism ja lärm ei ole usu tõenduseks

Avaldatud 4.7.2018, rubriik Päeva sõna

Ma tänan Jumalat, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik, kuid koguduse keskel ma tahaksin rääkida pigem viis sõna oma mõistusega, et ka teisi õpetada, kui kümme tuhat sõna keeltega. 1. Kiri korintlastele 14:18, 19

Kõigepealt tuleb eksitus välja juurida, siis on pinnas valmis hea seemne jaoks, et see saaks kasvada ja Jumala auks vilja kanda.

Ainus abivahend … on distsipliin ja organiseeritus. Fanatismi vaim on valitsenud … teatud osa hingamispäevapidajatest. Nad on vaid kergelt rüübanud tõeallikast, nad ei ole tuttavad kolmanda ingli kuulutuse vaimsusega. Selle inimklassi jaoks ei saa midagi teha enne, kui nende fanaatilised arvamused on parandatud. Mõned, kes osalesid 1854. aasta liikumises, on endaga kaasa toonud ekslikud arusaamad, nagu näiteks õelate ülestõusmise puudumine ja tulevane ajastu, ning nad püüavad neid arusaamu ja oma möödaniku kogemusi kolmanda ingli kuulutusega ühendada. Nad ei saa seda teha, Kristuse ja Beliari vahel ei ole mingit kooskõla.

Õelate ülestõusmise puudumine ja iseäralik arusaam tulevasest ajastust on jämedad eksitused, mille kallal on Saatan viimsepäeva eksiõpetuste seas vaeva näinud, et need teeniksid tema eesmärki hingi hukutada. Neil eksitustel ei saa olla kooskõla taevase päritoluga kuulutusega.

Mõned neist inimestest praktiseerivad midagi, mida nad nimetavad andideks ja ütlevad, et Issand on need kogudusse pannud. Tähenduseta sõnamulin, mida nad nimetavad võõraks keeleks, on tundmatu nii inimestele kui ka Issandale ja kogu taevale. Niisugused annid on suure petise abil inimeste välja mõeldud. Fanatismi, võltserutust, võltsi keeltega rääkimist ja kärarikkaid toiminguid on peetud andideks, mille Jumal on kogudusele andnud. Siinkohal on mõned eksiteel. Kõige selle viljad ei ole head olnud. „Te tunnete nad ära nende viljast.“ [Matteuse 7:16]

Fanatismi ja lärmi on peetud usu erilisteks tõenditeks. Mõned ei ole koosolekuga rahul, kui neil ei ole võimas ja õnnelik tunne. Nad tegutsevad selle nimel ja õhutavad tundeerutust. Kuid niisuguste koosolekute mõju ei ole kasulik. Kui õnnetunde lend on möödas, vajuvad nad madalamale, kui olid enne koosolekut, sest nende õnn ei pärine õigest allikast. Vaimuliku edenemise jaoks on kõige kasulikumad niisugused koosolekud, mida iseloomustab pühalikkus ja sügav südame läbiuurimine, kus igaüks püüab iseennast tundma õppida ning üritab tõsises meelsuses ja sügavas alandlikkuses Kristuselt õppida. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 411, 412.

Jaga Facebookis