Saatana rünnak Jumala mälestusmärgi vastu

Avaldatud 8.5.2018, rubriik Päeva sõna

Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Matteuse 15:9

Vaenlane on tegutsenud religioosses maailmas, et petta inimesi arvama, nagu võiks Jumala seaduse kõrvale jätta. Tal on selles tegevuses pikaaegne kogemus, sest ta alustas meie esivanematega, kui pani neid oma võimeid kasutades Jumalat mitte usaldama. Ta teab, et kui ta suudab astuda inimese ja Jumala vahele, saavutab ta edu. Jumalaks saamise ning hea ja kurja tundmise väljavaated olid Aadamale ja Eevale meele järele ning nad andsid kiusatusele järele.

Headuse ja kurjuse tundmist omandades arvavad inimesed, et nad on palju saavutanud, kuid nad ei mõista Saatana eesmärke. Nad ei saa aru, et kui nad muudavad omavoliliselt Jumala seadust, on nad Saatana püünisesse langenud. Vaenlane teab, et kui kogudust saaks kontrollida poliitiliste vahenditega, kui teda saaks viia maailmaga ühinemiseni, siis kogudus niisama hästi kui tunnustaks teda oma juhina. Siis töötab inimeste tehtud käskude autoriteet taeva valitsuse eeskirja vastu. Saatana juhtimise all on need, kes loobuvad Jumala õiglastest ja pühadest seadustest hingamispäeva kohta, mille pidamine peab olema igavene märk Jumala ja Tema rahva vahel.

Saatana plaani on kaasa haaratud ka religioosne maailm. Ta on määranud asjad täiesti oma tahtmise järgi ja teinud Jumala seaduse tühiseks. Eksitava tegevuse tõttu on ta saavutanud end kristlikuks nimetavas maailmas selle, mida lootis saavutada taevas – Issanda seaduste kehtetuks kuulutamise. Rooma kiriku võimu kaudu on ta tegutsenud selle nimel, et Jumala mälestusmärki eemaldada, ning on püstitanud oma mälestusmärgi, et lahutada Jumal oma rahvast. Tänapäeva protestantlik maailm on selle võltshingamispäeva aktsepteerimise tõttu Jumalast võõrdunud. Nad ei suuda leida sellele ühtki püha autoriteedi täpikest, ometi kinnitavad nad agaralt, et loomisel antud Issanda mälestusmärki tuleks eirata, põlata ja jalge alla tallata ning nädala esimene päev peaks selle asemel olema.

Jumalale ei ole võimalik lüüa sügavamat haava kui on Tema püha päeva eiramine ja selle asendamine võltshingamispäevaga, mis ei kanna pühaduse märki. Jumal andis maailmale hingamispäeva, et see oleks eraldatud Tema nime auks. Ta ütleb: „See on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. … Iisraeli lapsed pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele.“ [2. Moosese 31:13, 16] − The Signs of the Times, 22. november 1899.

Jaga Facebookis