Kasuta võimeid ja vahendeid Jumala auks

Avaldatud 12.3.2018, rubriik Päeva sõna

Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Matteuse 25:29

Andide mitmekesisus on alati olnud ja on ka edaspidi. Jumal ei nõua ega võta vastu üksnes suuri ande, vaid Ta ootab ka väiksemaid talente ja võtab need vastu, kui inimesed kasutavad neid Tema auks. Kas meist ei ole Issanda armu kaudu saanud Tema sulased? Siis ei ole see, mis meile on usaldatud, meie enda omand, vaid Issanda talendid. Kapital on Tema oma ja meie vastutame selle õige või väära kasutuse eest.

Ma loodan, et igas koguduses tehakse pingutusi äratamaks neid, kes ei tee midagi. Aidaku Jumal neil mõista, et Ta ootab neilt ühte talenti kasuga ning kui nad ei hangi selle talendi kõrvale teisi, siis jäävad nad ilma nii sellest ühest talendist kui ka oma hingest. Me loodame näha meie kogudustes muutust.

Majaisand valmistub tagasitulekuks, et kutsuda oma majapidajad aru andma talentidest, mille Ta neile on usaldanud. Siis ei halasta Jumal laisklejatele! Need, kes kuulevad tervituseks kiitust: „Tubli, sa hea ja ustav sulane“, on oma võimeid ja vahendeid tublisti Jumala auks kasutanud. Kes tuleb Issandale appi vägevate vastu?

Saatan on oma töös ja oma vägede juhtimisel aktiivne, visa ja ustav kindral. Tal on kõikjal ustavaid vahimehi. Mida teevad Jeesuse Kristuse sulased? Kas neil on sõjarüü seljas? Kas nad on valvsad ja ustavad, et vaenlase tugeva armeega kohtudaja sellele vastu panna? Või nad magavad ja ootavad, et keegi teine teeks nende töö ära? …

Olgem kõik ärkvel, sest ligi on aeg, mil öeldakse: „Kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!“ [Ilmutuse 22:11] Just praegu on aeg taotleda iseloomu puhtust ja pühadust ning hankida valged riided, et võiksime olla valmis Talle pulma­söömaajal laulda istuma. − The Review and Herald, 14. märts 1878.

Jaga Facebookis