Jeesuse tagasituleku kaasõppetund

Avaldatud 13.8.2017, rubriik Päeva sõna

Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. Markuse 13:26, 27

Matteuse 24:1−41 on palju väärtuslikke Jeesuse hoiatusi ja mõjuvõimu. Michael Green võtab selle kirjakoha õppetunnid kasulikul moel kokku. Esiteks, täheldab ta, Kristuse tagasitulek on nii isiklik kui ka kindel.

Teiseks, ajalugu suundub kuhugi. See pole mõttetu ega juhuslik. Samuti mitte lõputu tsükkel. „Tuleb reaalne lõpp, täpselt nagu oli reaalne algus. Ning lõpust ei leia me kedagi muud kui Jeesuse Kristuse.“

Kolmandaks, Kristuse tagasitulek viitab headuse võidule kurjuse üle, Jumala plaani võidule inimese ja kosmilise vastuhaku üle.

Neljandaks, Jeesuse tagasitulek toob kaasa ennistamise. „Siis luuakse kõik uueks, uues taevas ja uuel maal elab üksnes headus.“ (vt 2Pt 3:11−13; Ilm 21:1−5)

Viiendaks, Jeesuse tagasitulek viitab kohtumõistmisele ja eraldamisele. Mõned võetakse vastu ja mõned jäetakse maha (Mt 24:40, 41). See on aeg, mil südame salajased mõtted ja sisemine iseloom saavad kõigile teatavaks.

Kuuendaks, Kristuse tagasitulek on otsustav. See annab märku ajastu lõpust ja juhatab sisse taevariigi täiuse. Kahetsuse ja muutumise aeg on igaveseks möödas.

Seitsmendaks, Jeesuse tagasitulek on nii äkiline ja ootamatu nagu välgusähvatus taevas (salm 27). „See tuleb nagu välk selgest taevast tähelepanematu maailma peale.“

Viimaseks, Jeesuse tagasitulek toimub ajal, mis on teada ainult Jumal Isale (salm 36). Jutlustajad ei tea seda aega, samuti mitte järelkäijad. Isegi Jeesus oma lihalikus olekus ei teadnud. Jumal oma tarkuses tunneb ära, millal on parim maa ajalugu lõpetada. Vahepeal peavad kristlased olema ustavad raskustes (salm 13) ja valvel, kui nad ootavad oma Päästja tagasitulekut (salm 42).

Jeesus pöördub oma teise tuleku suure jutluse teises pooles valvsuse ja valmisoleku teemadele. Ta vastab küsimusele, kuidas peaksid Tema järelkäijad Tema kindla tagasituleku valguses elama.

Ja selle uue rõhuasetuse tõttu peame olema eriti tähelepanelikud, sest meie Issand varustab meid hindamatute teadmistega, mida vajame hädasti siis, kui rändame läbi lõpuaja.

Jaga Facebookis