Ebjatar (külluse isa)

Avaldatud 17.3.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Noobi preestri Ahimeleki poeg; pääses Sauli korraldatud veresaunast ja põgenes Taaveti juurde; hiljem Saalomoni rivaali Adonija poolel. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 21:1−7; 22:9−23; 23:6−9; 30:7, 8; 1. Kuningate 1:7; 2:13−27.

Tänased mõtted

Noobi pühamu preestrile Ahimelekile esitatud palvel anda toitu Taavetile ja tema meestele olid drastilised tagajärjed. Erilistel asjaoludel oli Ahimelek nõus andma Taavetile ja tema meestele toitu pühitsetud leibade kujul. Aga kui kuningas Saul sellest kuulis, korraldas ta veresauna. Ainult üks Ahimeleki poegadest, Ebjatar, pääses ja jäi ellu. Ta ühines Taaveti meestega ning hiljem, kui Taavet oli kuningaks saanud, oli ta üks Taaveti püsivatest nõuandjatest. Ebjatar oli võtnud kaasa ülempreestri rinnaplaadi, mis oli kaunistatud kalliskivide ning uurimi ja tummimiga.Ta kasutas seda kuningale nõu andmiseks (vt 4. Moosese 27:21).

Ebjataril oli igati põhjust jääda Taavetile lojaalseks ja samuti ilmutada lojaalsust Saalomoni suhtes. Kuna ta oli Taavetile nii lähedal, teadis ta kindlasti, et Jumal oli valinud Taaveti troonile järgmiseks Saalomoni. Kahjuks osutus Ebjatar egotsentriliseks oportunistiks. Ühel hetkel suunas ta oma lojaalsuse hoopis Adonijale, kes üritas Saalomonilt trooni röövida. Piibel räägib meile tema armetust lõpust.

Jumal jääb meile lojaalseks ning Ta ootab, et meie ei oleks lojaalsed üksnes Temale, vaid ka inimestele, kellele me seda võlgneme.

Minu palve

Minu ustav Jumal, aita mul jääda ustavaks Sinule ja oma sõpradele, kes on mu lojaalsust väärt! Olgu see alati minu prioriteet!

Jaga Facebookis