Hofni (egiptuse keeles ’kulles’)

Avaldatud 25.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Eeli poeg; preester Siilos Saamueli ajal; Piinehasi vend. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 1:3; 2:12−26; 4:2−22.

Mõtted tänaseks

Eeli ei suutnud oma kahe täiskasvanud poja käitumist kontrollida. See oli vähemalt osaliselt üsna kehva kasvatuse tagajärg. Ometi teenisid nad Issanda preestritena nagu nende isa Eeli. Aga kui inimesed tulid ohvritega, eirasid nad juhtnööre, mille Jumal oli pühaks ülesandeks andnud. Kui jumalateenijad tulid ohvritega, võtsid Hofni ja Piinehas parimad osad endale. 1. Saamueli raamatu kirjutaja ei hoia sõnu tagasi: „Aga Eeli pojad olid kõlvatud.“ (1. Saamueli 2:12) Mõnedest nende patuse käitumise üksikasjadest saame teada. „Nad magasid naistega, kes olid teenistuses kogudusetelgi juures.“ Mõistagi räägiti sellest. Eeli süüdistas oma poegi: „Miks te teete niisuguseid asju, neid halbu asju, millest ma kogu sellelt rahvalt kuulen?“ (salmid 22, 23)

Läbi aegade on Jumala töö kannatanud peamiselt just nende vaimulike juhtide halbade tegude tõttu, kes oleksid pidanud eeskujuks olema. See ei kehtinud üksnes Vana Testamendi päevil või Jeesuse ajal. See on liiga nähtav keskaegse kiriku amoraalses käitumises ning meie aja vaimulike skandaalides.

„Seepärast oli noorte meeste patt Issanda ees väga suur.“ (salm 17) Sama kehtib sarnase käitumise kohta meie ajal. Jumal soovib, et peaksime lugu pühadest asjadest, ning nõuab kõrget moraalset standardit neilt, kes väidavad end Teda teenivat.

Minu palve

Armastav Isa, andesta mulle, kui olen kunagi pühi asju lugupidamatult kohelnud!

Jaga Facebookis