Tänapäeval on vaja armu ja väe erilist andi

Avaldatud 28.11.2018, rubriik Päeva sõna

Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. 2. Kiri tessalooniklastele 2:9, 10

Aja lõpu eel intensiivistub võitlus headuse ja kurjuse vahel. Saatan on kõikidel aegadel ilmutanud viha Kristuse koguduse vastu, Jumal aga on jaganud oma rahvale armu ja Vaimu, et tugevdada nende vastupanu kurjale. Kristuse apostlid, kes pidid maailmas evangeeliumi levitama ja eelolevate aegade jaoks üles kirjutama, said Püha Vaimu erilise valgustuse.

Sedavõrd, kuidas Jumala kogudus läheneb oma lõplikule pääsemisele, töötab Saatan üha suurema väega. Ta tuleb alla „suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks“ (Ilmutuse 12:12). … Kuus tuhat aastat on see geniaalne olend, kes kord oli kõrgeim Jumala inglite seas, pühendunud inimkonna petmisele ja hävitamisele. Kogu see osavus ja kavalus, mille Saatan on omandanud, kogu see julmus, mida ta ajastuid kestnud võitluses on välja arendanud, saab viimases võitluses suunatud Jumala rahva vastu.

Sellisel ohtlikul ajal peavad Kristuse järelkäijad kuulutama Issanda teise tuleku kuulutust. Tema tulekul peavad nad olema valmis seisma Tema ees „veatuina ja laitmatuina“ (2. Peetruse 3:14). Nüüd on jumaliku armu ja väe eriline and kogudusele sama vajalik kui apostlite päevil. …

Kõikidel aegadel on Saatan järjekindlalt püüdnud esitada Jumala iseloomu vääras valguses, et luua inimestele moonutatud ettekujutus Loojast. Seda selleks, et inimesed ei tunneks Looja vastu armastust, vaid hoopis hirmu ja viha. Ta on üritanud kõrvaldada Jumala käsku ja viia inimesed mõttele, et nad on käsu nõuete täitmisest vabad. Hingevaenlane on alati taga kiusanud neid, kes söandavad tema pettustele vastu seista. Seda kõike võib täheldada patriarhide, prohvetite, apostlite, märtrite ja usupuhastajatega seotud sündmustes. − „Suur võitlus“, lk ix−xi.

Jaga Facebookis