Iikabod (au on lahkunud)

Avaldatud 29.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Piinehase poeg ja ülempreester Eeli pojapoeg; sündis päeval, mil tema ema kuulis, et vilistid olid seaduselaeka ära võtnud. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 4:19−22.

Mõtted tänaseks

Mis sunnib ema panema oma vastsündinud lapsele nimeks Iikabod – au on lahkunud? See toimus Saamueli, kohtumõistjatest viimase ajal. Taaskord oli kriisiaeg. Kümneid kord oli Iisrael pidanud vilistite rünnakuid taluma. Eriti valus oli tõsiasi, et vilistid olid enda valdusse võtnud seaduselaeka − Jumala pühamu kõige pühama eseme. Selle riikliku tragöödia taustal kannatas Piinehase naine oma isiklikus draamas. Pärast uudist, et tema abikaasa, mehevend ja äi olid selle läbikukkumise tõttu surnud, algas tal sünnitusprotsess. Ta ei elanud sünnitust üle, kuid tal õnnestus pojale nimi anda ja oma valikut selgitada. Ta mõistis juhtunu olulisust. Sellistes tingimustes ei saanud Iisrael enam Jumala au ligiolekus kindel olla.

Traagiline lugu meenutab meile fakti, et Jumala au ligiolek ei ole endastmõistetav. Jumal soovib meiega olla, kuid on piirid. Võiks öelda, et me võime kas individuaalselt või kollektiivselt ajada Jumala minema, kui tekitame meie pühaduse puudumise ja Tema au vahele nii suure lõhe, et kaks ei saa enam koos eksisteerida. Sellisel hetkel kirjeldab sõna „Iikabod“ sobivalt seda kurba reaalsust − jumalik au on lahkunud. Meid hoiatati!

Minu palve

Tänan Sind, oo Jumal, et Sa tuled oma auga minu ellu! Aita, et ma suudaksin seda tohutut eesõigust täielikult hinnata!

Jaga Facebookis