David Nõmmik: 7-7-7

Avaldatud 9.4.2007, allikas Meie Aeg

“Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teilkäskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni" (Mt 28:8-20).

Lugedes Jeesuse viimaseid sõnu oma jüngritele, mõlten: mida ütleks Ta kogudusele täna? Sajandite vältel on toimunud suured muudatused ühiskonna arengus. Kas Rooma impeeriumi linnad suudaksid võistelda tänapäeva linnadega? Inimene oma olemuselt aga ei ole just palju muutunud. Pahed, mida näeme täna, vohasid ka tol ajal. Imestama paneb asjaolu, et väike grupp galilea mehi, Jeesuse Kristuse juhtimisel, muutsid maailma ajalugu. Sõnum Päästjast pidi jõudma igasse maailma nurka ja väikesest grupist Jeesuse järelkäijatest kasvas maailma religioon.

Robert Spengler kirjutas: “Selleks, et pöörata Einsteini, on vaja Einsteini, mitte tema meetodit. Meetod on vajalik, kuid selle täideviija on tähtsam. Ja kui täideviija muutub “sõnumiks”, saame haruldase kombinatsiooni, millel on piiramatu potentsiaal sekulariseeritud mõistuseni jõudmiseks.”

Miks oli algristikogudus niivõrd edukas? Nad keskendusid peamisele eesmärgile – TEHA TEISI JÜNGRITEKS. Iga Kristuse teist tulekut ootav kristlane sai elavaks sõnumiks – iga kristlane oli misjonär. Ükskõik, kes ta oma ameti või staatuse poolest ka oli, tema peamine eesmärk oli päästa inimesi.

Kas ka Sinu kogudusel on selline eesmärk? Kõige tõhusam moodus, kuidas edastada Sõnumit maailmale on saada inimestega sõbraks. Kogudused ja konfessioonid püüavad leida õiget ja tõhusat meetodit, mis oleks ka piibellik, kuid unustavad peamise misjonieesmärgi. Selle tõttu sarnanevad meie kogudused rohkem haiglatele, klubidele, vaimulikele õppeasutustele, teatritele, muuseumidele, konservatooriumitele, tööhõive ametile, kuid mitte ühiskonnale, mille peamiseks eesmärgiks on päästa hukkuvaid inimesi.

Ellen White kirjutas: ”Kogudus on Jumalast määratud tööriist inimeste päästmiseks.” Kaasaegsete koguduste probleem on see, et meil ei ole seda peamist eesmärki, milleta kogudus pole enam see, kes ta peab olema.

Milleks ma seda kirjutan? Lugeja on kindlasti teadlik, et vaid 10-20% koguduseliikmetest aitavad oma pastorit. Ülejäänud lihtsalt naudivad kas teenistust, erinevaid programme, muusikat, humanitaarabi või ajaveetmist kaunis hoones. Keegi on toonud tabava tähendamissõna kalurite klubist: neil on olemas kõik kalapüügiks tarvilik – hooned, paadid, varustus. Nad korraldavad kõike, mis pähe tuleb – nõupidamisi, uuringuid – kõike, peale peamise – kala püüdmise.

Mõelda tuleks sellele, kuidas mobiliseerida kogudust nii, et IGA koguduseliige saaks olla misjonär! Siin on üks väike idee – iga koguduseliige võiks levitada ühe raamatu ühe kuu jooksul, ja nõnda seitse kuud järjest – seitse raamatut seitsme kuu jooksul aastal 2007! Seega 7-7-7. Selline üleskutse on leidnud heakskiitu ka mujal maailmas. See on võimalus ka Sinule ja Sinu kogudusele!

“Saatuslik viga on uskuda, et hingede päästmise töö sõltub ainult õnnistatud jutlustajast. Kõigile, kes on saanud taevase kutse, on usaldatud evangeeliumitöö. Kõigile, kes võtavad vastu Kristuse elu, on määratud töö kaasinimeste päästmiseks. Seda tööd silmas pidades kogudus asutatigi ning kõik, kes teevad kogudusse astudes tõotuse Jumalaga, peavad olema Kristuse kaastöölised.”

AKELi misjoniosakonna juht
David Nõmmik

Davi Nõmmik

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat