Poola adventkoguduse juhid kohtusid riigi presidendiga

Avaldatud 6.2.2019, allikas TEDNews

„Vaatamata usulistele ja rahvuslikele erinevustele loome rahvuskogukonna siin Poola pinnal,” ütles Poola president Andrzej Duda, kohtudes riigi suuremate kirikute, usuorganisatsioonide ja rahvusvähemuste esindajatega.

Teiste kutsutute seas oli neli seitsmenda päeva adventkoguduse juhti. Kohtumine toimus Poola presidendilossis laupäeval, 19. jaanuaril.

Poola adventkoguduse avalikkussuhete juhi Andrzej Siciński sõnul näitab see üritus usulise paljususe tunnustamist riigi kõrgeimal tasemel. „Usuvähemuse vaatenurgast vaadatuna on see äärmiselt oluline,” ütles ta. Kuigi adventkoguduse esindajad ei saanud rääkida avalikul foorumil, andis üritus neile võimaluse jagada adventkoguduse väärtusi.

See iga-aastane kokkusaamine on andnud Sicińskile võimaluse kohtuda aastate jooksul nelja presidendiga ja panna tähele, kuidas asjaolud on riigis muutunud.

„Ma olen väga õnnelik, sest meie kokkusaamine on Poola kogukonna jaoks oluline,” ütles ta, lisades, et see oli ilus näide sellest, kuidas Poola riigi kodanikud, nii need, kes elavad Poola pinnal, kui ka need, kes elavad selle riigi sajandite jooksul kujunenud seaduste järgi, saavad harmooniliselt koos elada.

„Uue aasta kokkusaamine Poola vabariigi presidendi juures on meie riigis oluline sündmus,” ütles adventkoguduse esimees Poolas Ryszard Jankowski. „See on erilise iseloomuga üritus. President väljendab oma tänu kogudustele nende tegevuste eest ja rõhutab sallivuse ja heade suhete olulisust.”

Jankowski peab väärtuslikuks seda, et president Duda sõnul hindab Poola kristlikke väärtusi ja on neile avatud.

Mundi Indexi järgi peab 87,2% riigi rahvastikust end katoliiklasteks, 0,4% on protestandid, peamiselt evangelikaalid või nelipühilased. 5796 adventisti kuuluvad nende 0,4% protestantide hulka.* Vaatamata koguduseliikmete väikesele arvule 38,5 miljoni elanikuga riigis peetakse adventiste kogukonnaks, kel on ühiskonnale positiivne mõju.

„See, et meid sellele üritusele kutsutakse,” sõnas Jankowski, „näitab, et usukogukondi pannakse tähele ja peetakse oluliseks. Meie panust tervisetöösse, sotsiaal- ja heategevusprogrammides on tähele pandud.”

Kuid kohtumine presidendi juures on enamat kui tore kokkusaamine. „Kogudusena, mis on kutsutud kuulutama erilist sõnumit, on meil palju pakkuda,” ütles Jankowski. „Me peaksime jagama veelgi enam sõnumit Jeesusest nii, et räägime armastusest, andestusest ja heade suhete ehitamisest. Peaksime adventistidena olema eeskujuks ja olema üle kõigist ühiskondlikest ja poliitilistest lõhedest. Kuid me ei tohi unustada, et ühtsuse ehitamisele ei tohi tuua ohvriks ustavust Jumala põhimõtetele.”

On ka neid, kes on kogudusejuhtide osalemise suhtes kriitilised. Poola unioonis töötav Marek Chełmiński vaatab sellele kriitikale positiivselt. „Meil, adventistidel, on kaks kodumaad, neist olulisem on igavene, taevane kodu; aga meil on ka ajalik kodu, praegune kogukond, milles elame. Kui me nendel kokkusaamistel ei osale, tähendab see enese võõrandamist ja võimaluse kaotamist positiivseks dialoogiks.” Ta märgib ära, et Piibel räägib paljudest sellistest dialoogidest.

Jankowski on nendest eriarvamustest teadlik, kuid hindab võimalusi suhtlemiseks. „Me peame olema teadlikud, et me oleme usukogukond, mis rõhutab kümnest käsust kinnipidamist,” ütles ta. „Et ei piisa Jumala käskude teadmisest, vaid neid tuleb iga päev ka järgida. Need on Jumala armastuse ja hoolitsuse väljendajad. Kogudusena on meil veel palju teha, et Jeesuse armastuse, headuse ja armu ilu meie riigis selgelt kuulutataks.”


 

* Liikmeskonna statistika 2017. aasta detsembri seisuga.

 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat