Ülevaade liidu 40. peakoosoleku 1. päevast

Avaldatud 14.6.2019

Reedel, 14. juunil oli Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu 40. peakoosoleku esimene päev. Peakoosolekut alustas ühine Jumala kiitus ja Andres Ploompuu palvusmõtisklus.

Seejärel algas töökoosolek, mida juhatas veel liidu esimehe ametis olev Ivo Käsk. Peakoosoleku moto on „On võimalik!”.

Andres Ploompuu palvuse keskmes oli Jeesuse tähendamissõna talentidest. Andres kutsus üles igal juhul oma talente kasutama.

Reedese päeva esimese poole võtsid enda alla arutelud põhikirjamuudatuste teemal. Põhikirjakomisjon esitas töökoosolekule põhikirja muudatused, mis arutati läbi ning võeti hääletuse teel vastu või saadeti tagasi komisjonile arutamiseks. Üks muudatus puudutab tööperioodi meie liidus. Kui seni oli ühe tööperioodi vältus kolm aastat, nii et peakoosolek kutsuti kokku igal kolmandal aastal, siis reedel vastu võetud muudatuse järgi kutsutakse korraline peakoosolek kokku igal neljandal aastal.

Teine muudatus puudutab peakoosolekul nimetatava valimiskomisjoni liikmete arvu: kui siiani oli see 7–9 liiget, siis uue kehtiva põhikirja järgi võib valimiskomisjoni kuuluda 9–13 liiget, mis tagab laiapõhjalisema valiku, nii et esindatud on erinevad Eesti piirkonnad, suured ja väikesed kogudused ja erinevad eagrupid. Sel peakoosolekul alustab valimiskomisjon tööd pühapäeval, 16. juunil ja komisjoni kuulub võimalik suurim arv liikmeid, 13.

Põhikirjas võeti vastu ka teisi muudatusi, osa neist lähtus peakonverentsi mudelpõhikirjast, teine osa puudutas sõnastust.

Pärast lõunat kogunes organiseerimiskomisjon, mille pädevusse kuulub peakoosoleku valimiskomisjoni ning liidu töölubade komisjoni ja põhikirjakomisjoni valimine. Kõik kolm komisjoni võeti hääletuse teel vastu. Peakoosolekute vahel tegutsevasse põhikirjakomisjoni kuuluvad ameti järgi uniooni ja liidu peasekretär (komisjoni esimees) ning valitud liikmetena Tanis Kulp, Jaanus-Janari Kogerman ja Karin Miller. Peakoosoleku ajal tegutsevasse töölubade komisjoni kuuluvad pastorid David Nõmmik, Vitali Mirošnitšenko, Rein Kalmus, Vadim Skrypi, Olavi Laur ja Andres Ploompuu.

Valimiskomisjoni valimisel lähtuti sellest, et liidu töötajaid esindaks viis ja koguduse liikmeskonda seitse liiget. Komisjoni juht on ameti poolest Balti uniooni esimees.

Peakoosoleku esimese tööpäeva teine pool kulus aruannete kuulamisele ja küsimuste esitamisele. Nõnda nagu liidu talvekoosolekutelgi, moodustati saadikutest grupid, mida sai kokku kuus ja mille juures liidu tööharude juhid ja muud töötajad käisid vaheldumisi oma tööst rääkimas. Põhjus, miks aruandeid ei kuulata saadikutekogu ees, on selles, et väikestes gruppides ollakse altimad küsimusi esitama ja oma mõtteid jagama.

Peakoosoleku aruanded on ära trükitud juuni Meie Ajas. 

Esimest korda peakoosolekul koguduse saadikutena olnud Krõõt Lõbus ja Birgit Sommer leidsid, et selline viis andis väga hea ülevaate liidu toimimisest. „Naudin seda, et saame isiklikult küsida, mida liidu töötajad teevad. On väga positiivne kogemus esitada küsimusi, mis aruandeid lugedes tekib,” sõnas Krõõt. Birgit rääkis, et alguses oli keeruline aru saada, mis täpselt toimub. „Aruannete kuulamine on avardanud minu arusaamist sellest, mis meie liidus toimub. Olen oma koguduse laekur ja tunnen seda valdkonda, aga nüüd näen ka teisi valdkondi. Saan aru, kui suure mahuga kõik tööharud on, ma ei teadnud seda enne, mida keegi täpselt teeb.”

Aruannete kuulamise mõjul sõnas Krõõt, et näeb nüüd, kui palju teevad need, kes liidus töötavad. „Enamus, kes on oma tööst meile rääkinud, ütleb, et inimressurssi on vähe ja vabatahtlikke pole. Need, kes teevad, väsivad sageli ära.”

Samas grupis aruandeid kuulanud ja liidu tööharude üle arutlenud Kompassi koguduse juht Liisu Jallai sõnas, et domineerima jäi pigem positiivne, kuid õhtuks tekkis ka arusaamine, et mõnel inimesel on liiga suur koormus, nii et ta ei jõua teha kõike, mida peaks või mille kohta Jumal on tunnetuse andnud, et seda peaks tegema. „Nii teebki ta mitu asja ja kiiresti, aga kui teeks ühte asja, siis teeks ta seda rikkalikumalt,” ütles Liisu.

Peakoosoleku esimene tööpäev lõppes jumalateenistusega, kõneles meile USAst külla tulnud Clifford Goldstein, kes rääkis oma loo sellest, kuidas Jumal ta leidis ja kuidas tema Jumala leidis. „Võib-olla on see Jeesuse-värk tõde?” küsis Goldstein oma elu ristteel seistes. Kõik huvilised saavad C. Goldsteini lugu lugeda vastilmunud uuest raamatust „Clifford Goldsteini lugu”, mida saab soetada kohaliku koguduse kirjanduslauast.

Raamatut "Clifford Goldsteini lugu" saab osta ka e-poest, ka e-raamatuna. 

Eesti keeles on lisaks sellele veel kaks C. Goldsteini raamatut: "Ülejäänud" ja "Seitsmes päev".

Laupäeval, 15. juunil on algusega kell 11.00 Talinnas metodisti kirikus peakoosoleku pidulik hingamispäev. Pühapäeval, 16. juunil on Viru keskuse konverentsikeskuses paralleelselt piiblikonverents ja töökoosoleku teine päev.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat