Ülevaade peakoosoleku teisest tööpäevast

Avaldatud 16.6.2019

Pühapäeval, 16. juunil oli Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses Eesti liidu 40. peakoosoleku töökoosoleku teine päev. Paralleelselt töökoosolekuga toimus hingamispäevateemaline piiblikonverents.

Hommikuse palvuse pidas Tartu ja Võru koguduse pastor Hele Kulp, kutsudes kuulajaid mõtlema selle üle, kui palju ja mis laadi suhteid on meil inimestega väljastpoolt kogudust ja kas me oleksime valmis neid inimesi ka koguduses vastu võtma.

Pärast palvust asus tööle reedel valitud valimiskomisjon, mille ülesanne oli tuua peakoosoleku ette liidu esimehe, peasekretäri, laekuri ja nõukogu liikmete kandidaadid. Päevakorra esimese punktina otsustas valimiskomisjon esitada peakoosolekule liidu esimehe kandidaadiks pastor Andres Ploompuu. Peakoosoleku täiskogu hääletas Andrese kandidatuuri poolt. 

Valimiskomisjon töötas seejärel edasi koos vastvalitud liidu esimehega ning peakoosolekule esitati peasekretäri kandidaadiks senine peasekretär Virve Toom ning laekuriks senine laekur ja nüüd ka Balti uniooni laekur Jaanus-Janari Kogerman. Peakoosolek võttis esitatud kandidaadid hääletuse teel vastu. 

Valimiskomisjoni järgmine ülesanne oli koostada nimekiri nõukogu liikmete kandidaatidest. Valimisel lähtuti põhimõttest, et liidu töötajate ja koguduse lihtliikmete esindatus oleks enam-vähem võrdne. Liidu nõukogusse kuuluvad ameti poolest liidu esimees, peasekretär ja laekur. Valimiskomisjon otsustas jätta kaks kohta tulevasele nõukogule täitmiseks – liidu tööharujuhtidega, kelle nõukogu valib. Liidu töötajatest on uues nõukogu koosseisus Aleksandr Tsugai, Mervi Kalmus, Rein Kalmus, David Nõmmik ja Allan Randlepp. Koguduseliikmetest on liidu nõukogus Tanis Kulp, Arina Karlova, Hans Soosaar, Liisu Jallai ja Averonika Beekmann. Uues liidu nõukogu koosseisus on viis inimest, keda eelmises nõukogus ei olnud. Kokku on nõukogus kuni 15 liiget. 

Pärast valimiskomisjoni töö lõpetamist kogunes töölubade komisjon, kes esitas peakoosolekule ettepaneku anda järgmiseks tööperioodiks tööloa järgmistele inimestele: ordineeritud pastorid: Andres Ploompuu, Olavi Laur, Rein Kalmus, Vitali Mirošnitšenko, Vadim Skrypiy; ordinatsiooni suunas liikuv pastor: Toivo Kaasik; naispastorid: Marge Randlepp, Virve Toom, Hele Kulp; esitada unioonile ettepanek anda pastor emeerituse tööluba: Tõnu Jugar, Heino Lukk, Mati Ploompuu, Valdek Lõhmus, Viktor Noginovski, Rein Käsk; tööharujuhid: Jaanus-Janari Kogerman, Mervi Kalmus, Allan Randlepp; internpastorid, kontoripersonal: Krõõt Lõbus, Aleksandr Tsugai, Priit Keel, Silvia Kirsch. Balti uniooni endisele esimehele David Nõmmikule annab tööloa liidu nõukogu pärast seda, kui Davidiga on sõlmitud töösuhe, aasta lõpuni kehtib ka tema uniooni tööluba. 

Peakoosolek lõppes tänusõnadega kõigile, kes töökoosolekutel kaasa mõtlesid ja panustasid. Kohalike koguduste saadikuid oli sel peakoosolekul 32, neist 7 olid peakoosolekul saadikuna esimest korda. Liidu saadikuid oli 24, Balti uniooni nõukogu liikmeid 6. 

Liidu järgmine peakoosolek toimub uue põhikirja järgi nelja aasta pärast. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat