Alla Nõmmik lõpetas Andrewsi ülikooli juhtimiskursuse

Avaldatud 29.6.2020, allikas TEDNews

Viimase nelja aasta jooksul on 35 inimest, nende seas unioonide ja koguduste liitude eri tasandite juhid ning pastorid, omandanud Andrewsi ülikooli Euroopa juhtimisprogrammi raames magistrikraadi. Andrewsi ülikool pakkus kursust Newboldi kolledži kaudu.

Kursuse esimene lend alustas 2016. ja teine lend 2017. aastal, 11. juunil toimus kursuse virtuaalne lõputseremoonia. Balti unioonist osales kursusel neli inimest, nende seas Alla Nõmmik.

Kursusega liitumisest rääkides ütles Alla, et kui ta valiti Balti uniooni tervise-, laste- ja naiste tööharu juhiks, tunnetas ta vajadust juhtimisalase hariduse järele. „Ma ei olnud varem vaimulikus organisatsioonis töötanud, olin olnud vabatahtlik, aga mitte töötaja. See kursus oli nagu Jumala kingitus, just õigel ajal.“

Kursuse alguses pidid osalejad kirjutama enda eluloo selles võtmes, kuidas Jumal on nende elu juhtinud. „Pidime kirjutama enda eluloo, lähtudes sellest, kuidas näeme Jumala juhtimist oma elus. Pidime meenutama võtmesündmusi, analüüsima, kuidas Jumal meid juhtis ja kasvatas edasi järgmisse etappi. See oli väga põnev ülesanne, mis aitas näha Jumala tööd oma elus, see oli väga huvitav,“ meenutas Alla.

Kursuse raames pidid õppurid saavutama kümme kompetentsi, näiteks teiste arendamise ja juhtimise ning tehnoloogia kompetents. „Pidime lugema teooriat, analüüsima sellele toetudes enda organiseeritud üritusi – see andis tõeliselt hea kooli, kuna ma panin saadud teadmised praktikasse ja sellele järgnes reflekteerimine ja analüüs,“ selgitas Alla ning lisas, et on sellise õppemeetodi eest väga tänulik. „Iga kompetentsi kohta anti meile selle kirjeldus ja eesmärk ning põhielemendid.“ Igas kuus saadi tuumikgruppides kokku – Allaga ühte gruppi kuulus Soome uniooni peasekretär Anne Vrcelj, Leedu pastor Bertold Hibner ja Läti liidu hingamispäevakooli juht Andris Pešelis. „Meil oli mentor, kes meid tagant utsitas. Lugesime ja kontrollisime üksteise kompetentse – pidime lisaks lugemisele teiste töid kommenteerima ja esitama küsimusi. Meil oli tugev kontroll, et teeksime tööd sisuliselt. Kaks korda aastas käisime Newboldis, kus lektoriteks olid külalisprofessorid Andrewsi ülikoolist.“

Läbitud magistriõppeprogrammi peab Alla väga oluliseks ka oma praeguses töös nii Valga koguduses kui ka palgatööl koolis. „Kuna pastoritel on kaks kogudust, peab leidma selleks hingamispäevaks, kui pastorit ei ole, piiblitunni läbivõtja ja jutlustaja, siis olen Valgas tugevasti rakkes. Aga saan saadud oskusi ja teadmisi pidevalt rakendada ka oma palgatöös.“

Trans-Euroopa divisjoni president Raafat Kamal rõhutas virtuaalsel lõpetamisel vestluse olulisust tõhusal juhtimisel. Ta tänas kõiki õpetajaid, tudengeid ja nende perekondi.

Newboldi kolledži rektor John Baildam andis programmist ülevaate ning meenutas eelmisi õppureid aastast 1999. Mõned neist on praegu TEDis kogudusejuhid.

TEDi haridustöö juht Daniel Duda ütles, et juhid ei pea olema üksnes muutuste, vaid ka lootuse eestkõnelejad. Ta kasutas apostel Pauluse sõnu kirjast roomlastele 15:13: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat