Uniooni koolitusel õpiti interni ja juhendaja rollide kohta

Avaldatud 6.2.2024

30. jaanuarist kuni 1. veebruarini oli Lätis Riias pastoritele suunatud internatuuri juhtimise koolitus. Koolituse korraldas Balti unioon. Eestist osales viis pastorit: liidu esimees David Nõmmik ning pastorid Aleksandr Tsugai, Aleksandr Glamozdinov, Virve Toom ja Priit Keel.

Koolitajateks olid Anthony Kent peakonverentsist ja Patrick Johnson Trans-Euroopa divisjonist. Johnson keskendus pastori seitsmele pädevusele, mis on Kristuse-sarnane jünger, elukestev õppija, võimestav juht, jüngrite tegija, suhtekeskne karjane, inspireeriv suhtleja ning tõhus administraator. Kõigi nende pädevuste kohta saab lähemalt lugeda divisjoni veebilehelt. Iga koolitusel osaleja sai ka põhjaliku andmestiku, mille põhjal kõiki neid pädevusi hinnata. David rõhutas, et selline hindamine on protsess. „Interniks saavad need, kes juba tegutsevad koguduses – kas kogudusevanema või mõnes teises rollis. Seejärel alustavad nad õppimist ning aitavad koguduses kaasa. Kuni nad jõuavad selle kaheaastase perioodini, kui nad töötavad internina.“ Kent rõhutas, et intern peab töötama koos ordineeritud pastori või ülevaatajaga ühes ja samas piirkonnas ja olema justkui pastori vari. „Juhendajal on oluline roll, selles, kuidas ta käitub ja kuidas on töö praktiline osa – see tuleb planeerida niimoodi, et intern järgib teda nagu vari ja vaatab, mida ta pastorina teeb, nii et ta saaks omandada kõik need pädevused,“ ütles David.

Mõlemad koolitajad pühendasid palju aega sellele, kui tähtsad on pastoraalsed külastused. David selgitas, et on olemas evangeelne külastus ja pastoraalne külastus. „Meile toodi palju näiteid, keda võiks külastada, alustades haigetest ja üksikutest ning lõpetades kõigi koguduseliikmetega.“

David sõnas, et tegu oli väga vajaliku koolitusega ja kuigi Eesti liidus praegu interne ei ole, sai iga pastor õppida midagi uut ja mõelda tagasi ka enda internatuurile. „Pastor saab selle protsessi läbi teha ka kogudusevanematega, põhimõtted nende omavahelises koostöös ja koguduse juhtimises on väga sarnased.“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat