Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris lõpetas adventkoguduse II lend

Avaldatud 13.6.2019

Taas on kätte jõudnud koolilõpetamiste aeg. Ka kahele meie koguduse tudengile – Virve Toomile ja Vallo Põldarule – jäid sellekevadised pingutused viimaseks ning tasuks on rakenduskõrghariduse diplom Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist.

11. juunil oli seminari pere kogunenud lõputööde kaitsmisele. Töid oli kaks: Virve lõputöö „Ristimiseks ettevalmistamise praktika ja materjalide kasutus Eesti seitsmenda päeva adventistide kogudustes“ (juhendaja Mervi Kalmus, koos pildil) ning Vallo töö „Protestantlike koguduste ja neile lähenejate internetikasutus ning misjonivõimalused uues meedias (juhendajad Meego Remmel ja Hele-Maria Kangro; pildil Vallo lõputöö kaitsmisel). Mõlemad olid praktilise suunitlusega tööd, kus andmete saamiseks oli läbi viidud küsitlus, Virvel adventkoguduse pastorite ja piiblitööliste hulgas ning Vallol eri konfessioonidega hiljuti liitunud inimeste seas. Kaitsmine sujus viperusteta ning hindamiskomisjon hindas mõlema diplomandi töö kõige kõrgema ehk suurepärase hinde vääriliseks.

Nii Virve kui ka Vallo õpingud vältasid neli aastat ja nagu ühest suust sõnasid nad, et õpinguaeg on olnud põnev. „Parimad palad olid meie oma õppejõud, nii need, kes väljamaalt tulid ja kutsuti, (millest ka kõik meie pastorid osa said), kui ka kodused,” sõnas Virve ning Vallo sekundeeris: „Päris hea tunne on. Eks ole ikka rõõmsaid ja murelikke hetki olnud, aga kaks peamist märksõna on olnud ajakasutus ja enesemotivatsioon. Kohati on kurb, et kool läbi saab, aga samas on hea meel enda arengule, nii vaimulikus kui muus plaanis tagasi vaadata. Õpingud on mulle palju juurde andnud.”

Oma lõputööst rääkides ütles Virve, et eesmärk oli teha praktilise suunitlusega töö. „Küsitlesin meie pastoreid, ka neid, kes on emerituuris, ja neid, kes on kunagi pastorina töötanud ja nüüd on kusagil mujal. Igaühe käest küsisin isiklikku kogemust ja praktikat, kuidas nad pastorina ristimise eel töötasid ja mida oluliseks pidasid,” rääkis Virve. „Tuli välja, et ühtset ristimiseelset õppematerjali meil koguduses ei ole, aga võib-olla hakkab tekkima. Kasutatakse meie koguduse põhitõdesid, igaüks on püüdnud neid edasi anda nii, nagu on suutnud ja osanud. Hea märk on see, et materjale tekib juurde, neid kasutatakse ja jagatakse.”

Ka Vallo lõputöö teemapüstitus kasvas välja isiklikust kogemusest ja vajadusest. „Me teeme asju, aga me ei mõtle neid läbi või need ei kanna nii suurt vilja, nagu võiks kanda,” ütles Vallo evangeelse sisuga internetimaterjalist rääkides. „Üldiselt on suundumus, et inetrnetis on aktiivsed need inimesed, kes on suure tõenäosusega juba kogudusega seotud või selle liikmed ja koguduses aktiivsed, see on lisaväärtus nende senisele kristlikule tarbimisele. Küsitlus ei näidanud, et internetil oleks misjonitöö mõttes erilist mõju. Statistika ütleb, et kristlikku meediat jälgitakse väga vähe – see on mõttekoht, mida ja kuidas edasi teha.”

Adventkoguduse meediasisu kommenteerides ütles Vallo, et meil on võrreldes teiste protestantlike kogudustega rohkem kodulehti, aga internetisisu on vähem. „On, mille üle mõelda. Kuidas asju paremini teha. Lõplikke soovitusi ei saa anda, sest lõpuks on kasutaja see, kes valib oma meeldimiste järgi sisu. Kogudusena oleme pakkujad ja saame luua suhtluskeskkondi. Meil tuleb katsetada, olla järjepidevad ja läheneda sisu loomisele strateegiliselt.”

13. juunil said mõlemad kätte lõpudiplomi. Huvitaval kombel ei olnudki sel aastal seminaris ühtegi teist lõpetajat, nii et kogu koolikollektiiv tähistas adventkoguduse lennu lõpetamist. „Täna oli tõesti meie pidu,“ kommenteeris liidu haridusosakonna juht Mervi Kalmus. „Rõõm on tehtud tööst ja nähtud vaevast ning palju on põhjust Taevasele Isale kiitust tuua! Mõlemad tudengid on olnud väga tublid: Vallo lõputöö oli väga põhjalik ning jättis kaitsmiskomisjonile sügava mulje ja Virve lõpetab kooli kiitusega, nii et tema saadame pärast jaanipäeva Kadriorgu vabariigi presidendi vastuvõtule. Süda on täis tänu ja rõõmu!“

Mõlema lõputööga on võimalik tutvuda aadressil https://kus.kogudused.ee/kooli-lugu/vilistlased-2/.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat