Hele Kulp lõpetas Andrewsi ülikooli pastoritele mõeldud programmi

Avaldatud 3.7.2018

Kolm aastat tagasi hakkas Andrewsi ülikool koostöös Newboldi kolledžiga pakkuma Balti uniooni pastoritele, kes on omandanud kõrghariduse muus valdkonnas peale teoloogia, adventteoloogia kursust, mille Eesti pastoritest läbis Tartu ja Võru koguduse pastor Hele Kulp.

„See on tegelikult üheaastane üleminekuprogramm, mis on mõeldud nendele üliõpilastele, kes on bakalaureusekraadi omandanud muul erialal kui teoloogia ja soovivad jätkata magistriõppes teoloogias, seda nimetatakse license-programmiks,” selgitas Hele. „Seda programmi kasutatakse mujal maailmas ka siis, kui adventkogudusse tuleb teisest kogudusest pastor. Enne ei saa ta meie koguduses pastorina töötada, kui on läbinud selle kursuse,” lisas ta.

Hele on omandanud Tartu ülikoolis usuteaduste magistrikraadi ja kuna ta töötab adventkoguduses pastorina, siis oli oluline selle programmi läbimine. „Meil Eestis ei ole adventhariduse traditsiooni, mille põhjal saaksime adventteoloogilise hariduse, nüüd on KUSis see võimalus. Meie juhtkond pidas soovitavaks, et igal pastoril oleks adventteoloogiline haridus,” rääkis Hele.

Balti unioonist osales programmis esialgu kolm tudengit, õpingute käigus lisandus üks läti õpilane, ent lõpetajaid oli kaks.

Õpingud toimusid interneti vahendusel. „Loengud olid üheskoos. Õppejõud pidasid auditooriumis loengut ja meie saime osa videoülekande vahendusel. Kui internet ära kadus, võis juhtuda, et oledki materjalist ilma, sest kõik õppejõud ei olnud nõus loengut salvestama, aga eksamil pidi kõike teadma. Selliseid tehnilisi probleeme oli õpingute ajal,” jutustas Hele. Lisaraskusena mainis ta raamatukogu puudumist, kuna kolme aasta jooksul pidi kirjutama mahukaid uurimuslikke töid, eraldi lõputööd selle programmi raames kirjutama ei pidanud. „Igal nädalal kuulasime loenguid oma kodus, saime esitada küsimusi. Meile anti ülesandeid ja tegime eksameid, selleks ei pidanud minema Newboldi, esitasime eksamid Riias,” ütles Hele.

Õpinguid peab Hele enda jaoks väga oluliseks, kuna sai süsteemselt adventistlikule teoloogiale läheneda. „Adventkoguduse ajaloos ei õpetatud üksnes ajalugu, vaid ka mõtte ajalugu – kuidas me oleme siia punkti jõudnud, kus me oleme. Mis on kõrvalharud, mis on osutunud ka tupikteedeks. Neid teadmisi, mida olen juba oma töös kasutanud ja mida kasutan, on väga palju. Adventkoguduse teoloogia ajalugu – see on osutunud väga-väga tähtsaks. Näen, kuidas vahel korduvad ummikteed, milles inimesed on kinni. Tunnen ära stampe. Üldse teoloogia – see oli minu jaoks kõige tähtsam,” selgitas Hele.

Vaatamata teistest eemal õppimisele, raamatukogu puudumisele ja mõningastele tehnilistele viperustele, mille tõttu ka vajalik info alati õigel ajal kohale ei jõudnud, on Hele õpingute eest Taevaisale tänulik. Kursuse lõpetamine on eeloleval pühapäeval, 8. juulil Inglismaal Newboldi kolledžis. Kuigi Hele seekord sinna ei sõida, osaleb ta Newboldis augusti lõpus toimuval Mark Finley kursusel. „Õppimine jätkub!” ütles Hele rõõmsameelselt.

 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat