10päevase palveaja 4. päev

Avaldatud 9.1.2021

4. PÄEV   
ÄRATUSE KOGEMINE OMA ELUS

„Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)


Piiramatud võimalused 

Kujuta ette, et keegi sinu kogudusest räägib sõnumi äratusest. Jutluse lõpus teeb pastor kuulajatele üleskutse võtta vastu Jeesus ja järgida Teda kõiges. Võib-olla ei vasta keegi sellele üleskutsele. Võib-olla osad vastavad. Võib-olla vastavad paljud. Kuna Jumal lõi inimese valikuvabadusega, ei saa me võtta vastutust selle eest, kuidas teised üleskutsele vastavad. Sellegi­poolest, kui paljud võtavad Jumala sõnumi vastu ja järgivad seda, hoolimata sellest, kas see on avalik jutlus, isiklik Piibliuurimine, sõpruse evangelism või Jumala määratud ime, on meie tunnistus olnud ilmselgelt edukas. Taoline edukus on Püha Vaimu and. Imestunult astume sammu tahapoole ja vaatame, kuidas Jumal imesid teeb. 

Kahjuks on sageli meie kui kristlaste elu edutu. See ei tähenda, nagu oleksid meie koguduse plaanid ja evangelism asjatud. Jumal on kindlasti õnnistanud meie siiraid pingutusi, nii palju kui see on võimalik. Aga siiski? Kui palju enamat suudaksime korda saata, kui saaksime täielikult täidetud Püha Vaimuga? Vaid Jumal teab, kui palju võimalusi meil oleks! Jutlustaja Henry T. Blackaby kirjutab: „Kui hüüame Tema poole, suudab Ta kuue kuuga palju rohkem ära teha, kui meie 60 aastaga oma jõule ja tarkusele tuginedes.“ (Blackaby, Experiencing God,
lk. 108, redigeeritud väljaanne)

Äratuse pärast palvetamine on hädavajalik, kuid me ei tohi sellega piirduda. Kutsun sind üles tegema teadlikke samme, et tõeliselt kogeda isiklikku ärkamist. Jumala õnnistusega võib sinu elu muutuda palju mõjukamaks ja täisväärtuslikumaks kui iial varem. Ka sinu kodu ja kogudus võivad kogeda uut elu. 

Mis meil puudu on?

Alustuseks mõned küsimused: Mis on kõikide meie probleemide põhjuseks? Kas see on vaimne? Kas Püha Vaimu puudus meie elus on tingitud sellest, et oleme kristlastena leiged? Kui vastus on jah, siis miks puudub meie elust Püha Vaim? 
Vastuse leiame Piiblist: „Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jk 4:2, 3)
Nagu 1. päeva materjalist õppisime, kutsub Jumal meid üles püsivalt palvetama Püha Vaimu pärast meie eludes. „Miks meil pole nälga ega janu Püha Vaimu anni järele, ehkki just see annab meile väge? Miks me ei räägi, palveta ega jutlusta sellel teemal?“ (Tunnistused kogudusele, 8. köide, lk. 22)
Jakoobus ütleb ka, et me ei saa, sest palume halva jaoks. Ilmselt mõtleb ta sellega, et Jumal ei saa meid õnnistada, kui mõtleme „lihalikke mõtteid.“ Paulus selgitab: „Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu.“ (Rm 8:5, 6)

Mida tähendab lihalik mõtteviis, millest Paulus räägib? Tegelikult räägib Jumala Sõna kolmest inimrühmast ja nende suhtest Jumalaga. Igas rühmas on palju variatsioone, mis olenevad vanemlikust kasvatusest, pärilikest omadustest, enesekontrollist, vanusest, kultuurist, haridusest jne. Hoolimata nendest erinevustest, leiame vaid 3 peamist rühma: maine, vaimne ja lihalik inimene. 
Nendest kolmest grupist räägitakse 1. Kr 2:14–16 ja 3:1–4. Nüüd peatume põgusalt vaid maisel inimesel. Ta elab maailmas ja tal puudub isiklik suhe Jumalaga. Koguduseliikmed kuuluvad kahte järgmisesse inimrühma ja kiire pilguheit nende kirjeldustele avab meile, milles peitub peamine probleem. Küsimus on, kumba rühma kuulume meie? Põgusa eneseanalüüsi abil leiame vastuse. Pidagem meeles, et tahame analüüsida enda elu, mitte teiste elu.

Missugune inimene oled sina? 

Maine: Puudub suhe Jumalaga. Ta ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus. (1. Kr 2:14)
Vaimne: Tal on täisväärtuslik, tõeline suhe Jumalaga. Kui oleme vaimsed, on meil Issanda meel. (1. Kr 2:16)
Lihalik: Tal on võlts, kahepalgeline suhe Jumalaga. „Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses.“ (1. Kr 3:1)

Tulekul 5. päeval: Mis vahe on vaimsel ja lihalikul kristlasel?

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Püha Vaim juhib meie mõtteid.
„Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.“ (Rm 8:5)
Isa, me teame, et oleme kas oma lihalike himude meelevallas või Püha Vaimu mõju all. Palun tee meist vaimsed kristlased ja juhi meie meeled Vaimu mõtetele.

Me pole enam lihalike himude meelevallas.
„Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ (Gl 5:16)
Jumal, aitäh, et Püha Vaim purustab patu võimu meie eludes. Palun kasvata meie südametes Vaimu andi. Aitäh Sulle selle imelise tõotuse eest!

Vaim vabastab meid hukkamõistust.
„Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.“ (Rm 8:1, 2)
Isa, milline õnnistus on teadmine, et elades Pühas Vaimus, on patu ahel purustatud. Aitäh, et Kristus võttis meie süü enda peale ja vabastas meid patust ja surmast.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Kui Päästja kutset kuulsin ma (#195); Jeesus, Sinu kallis veri avas eluvärava (#437); Sadagu õnnistusvihmad, Jumal, mis tõotanud Sa (#144); Issand, helde üle kõige, ole minu abimees (#52); Ei või maine jõud ja vägi valgustada patuööd (#149); Mu südamesse tule, oh, Looja Püha Vaim (#150); Su Vaimu, Isa, palume (#145). Muud ülistuslaulud: Ma otsustasin järgida Jeesust; Shine Jesus shine.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat