10päevase palveaja 9. päev

Avaldatud 14.1.2021

9. PÄEV    
KAS TÖÖTAN JUMALA HEAKS VÕI KAS TA TÖÖTAB MINU KAUDU?

„Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.“ (Gl 2:19, 20)

Loodud heade tegude tegemiseks

Zsolt, Austriast pärit teoloogiaõpilane, oli löödud. Teda oli kutsutud Keeniasse evangeeliumit kuulutama, kuid esimesel nädalal tuli igal õhtul kohale vaid 30 kuulajat. Ta oli lootnud, et kuulajaid tuleb palju rohkem. Segaduses olles lukustas ta end oma tuppa ja palvetas neli tundi. Olles puistanud kogu oma meeleheite Jumala ette, alistus ta kogu oma olemusega Jumalale ja ootas. Ta oli kindel, et Jumal oli teda kuulanud, ehkki kartused ja kahtlused teda aeg-ajalt ründasid. Saabus õhtune koosoleku aeg. Kohale tuli 600 inimest! Hiljem oli neid 700, siis 1000. Lõpuks ristiti Jumala armus 39 inimest. 

Alati, kui proovime saavutada midagi suurt Jumala heaks, tõuseb päevakorda ääretult oluline küsimus: kas töötan oma inimlike võimetega Jumala heaks või kas minu kaudu töötab Jumal oma jumalike võimetega? 

Piibel käsitleb müsteeriumit sellest, kui jõuliselt töötab Jumal nõrkade inimeste kaudu? „Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ (Ef 2:10) See Piiblisalm viitab kahele teole. Esiteks, Jumal on meid loonud Kristuses Jeesuses. See on uus elu, mille Ta Kristuses on meile andnud. Jumal teeb ka teise teo meis. Selleks on head teod, milled Ta on juba enne ette valmistanud, et me teeksime neid. Kuidas peaksime elama, et Jumal võiks neid tegusid meis teha?

  1. Ela Pühas Vaimus: „Kuniks nad pole Vaimu saanud, ei suuda nad mõista, mida Jumal nende kaudu teha saab.“ (Ye Shall Receive Power, lk. 286)
  2. Ela, allutades kogu oma elu Kristusele: „Seda, kes end täielikult Jumalale annab, juhatab jumalik käsi… Kui ta püüdleb jumaliku tarkuse õppetundide poole, usaldatakse tema hoolde pühad ülesanded.“ (Apostlite teod, lk. 283, 284)

Täites ülesandeid, milled Jumal meile on seadnud, kasvame usus ning meie vaimsed ja hingelised võimed arenevad. Isegi meie läbikukkumistel on oluline õppetund, sest õpime, et inimlik pingutus ei vii sihile, kui Jumal pole kesksel kohal. „Jumala Sõna kuulutamine oleks kasutu, kui poleks Püha Vaimu jätkuvat ligiolekut ja abi.“ (Ajastute igatsus, lk. 671)

Mitte väe ega võimu läbi

Nii nagu jutlustajad peavad olema varustatud Püha Vaimuga, nii peavad seda olema ka vaimulike materjalide autorid. „Kui Jumala pääste on sellega, kes kirjutab, tunnetab ka lugeja sama Vaimu… Kuid kui teos on kirjutatud inimese poolt, kes ei ela täielikult Jumala austuseks, olles täielikult Talle pühendunud, kurvastavad inglid puuduse üle. Nad pöörduvad ümber ega avalda selle teose kaudu lugejale muljet, sest teosest puudub Jumal ja Tema Vaim. Sõnad on head, kuid sealt puudub Jumala Vaimu soe mõju.“ (EGW Letters and Manuscripts, 1. köide, lk. 532)

See põhimõte kehtib kõikide ülesannete kohta, olgu selleks siis teenimine, õpetamine, misjoniprojekti juhtimine, lapse õpetamine või miski muu. „Meie tööd ei tee edukaks mitte see vägi, mis inimestest välja kiirgab, vaid meie töö teeb täiuslikuks taevaste olendite arukus, mis töötab inimese kaudu.“ (Christian Service, lk. 260)

Isegi naatsaretlase Jeesuse töö sõltus igapäevaselt Tema ühendusest taevaga. Ta küsis jüngritelt: „Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid.“ (Jh 14:10) Või vaadakem apostel Paulust. Kuidas suutis üks inimene teha nii suurepärast misjonitööd? Ta ütles: „Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.“ (Gl 2:19, 20) Paulus loobus oma autonoomiast ja laskis Jumalal oma elu juhtida. Ta selgitas: „Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi.“ (Rm 15:18, 19) Võtmeks on Kristuses olemine.

Jumal soovib ka täna teha suuri asju. Tema plaanid ulatuvad palju kaugemale kui meie enda võimed. Vaid pideva ühenduse kaudu palves võime täita ülesandeid, milled Ta on meile seadnud. Ta kutsub meid: „Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!“ (Jr 33:3)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Inimlikud võimed saavutavad vaid inimlikke tulemusi.
„Ja Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegudelt... Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei mõistnud… [Jumal] viis nad välja, tehes imetegusid ja tunnustähti.“ (Ap 7:22, 25, 36)
Kallis Isa, juhi meid, et võiksime alistada end Sulle, nagu tegi seda Mooses pärast aastastepikkust tööd karjasena. Teame, et võid ka meie läbi teha imetegusid ja tunnustähti, kui elame Püha Vaimu väes. Kasvata meis soovi minna sinna, kuhu Sa meid saadad. Aitäh Sulle Sinu jumaliku väe eest.

Meid on loodud headele tegudele Kristuses.
„Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ (Ef 2:10)
Jumal, tee meist oma tööriistad, et võiksime olla päästeks ja õnnistuseks oma ligimestele. Teame, et sellest sõltub evangeeliumi täitumine: kas töötan Jumala heaks oma inimlike võimetega või kas Jumal töötab minu kaudu oma jumalike võimetega? Õpeta meile, et üksi ei suuda me Sind teenida. Aitäh, et oled lubanud töötata meie kaudu. Palun õnnista meie tööd ja pingutusi. 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Võta minu elu Sa (#194); Issand, Su teed ka olgu mu teed (#198); Mu süda siin (#191); Tahan alata Sinuga, Jeesus (#196).
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat