Trans-Euroopa divisjon pidas aastakoosolekut

Avaldatud 16.11.2021

Trans-Euroopa divisjoni (TED) aastakoosolekul hääletati divisjoni meeskonda kolm uut liiget. Meeskonna ehitamise protsess algas 2021. aasta mais TEDi kevadkoosolekul, kui sihiks seati eesmärk meeskond lõpuni komplekteerida käesoleva aasta lõpuks.

Ian Sweeney, kes on Briti uniooni president, kinnitati divisjoni esimehe abina meeskonna uueks liikmeks. Ian on divisjoni suurima uniooni juht, tal on palju kogemusi ja häid mõtteid. Enda ametissekinnitamisel ütles Ian: „Mulle teeb au, et mind on sellele ametikohale palutud, ühtlasi see üllatas mind ja minus on väike lõhe, kuna mind valiti kolmandat perioodi BUCi esimeheks. Ma usun, et Jumal juhib siiski nii mind kui mu abikaasat, me oleme pühendunud koguduse tööle, mis tahes kutse meile tuleb. Seega, ma ootan uut tööd põnevusega ja uusi suhteid oma kolleegidega kogu divisjonis.“

David Neal, kes on Briti unioonis ajakirja Messenger toimetaja, valiti juhtima kommunikatsiooni- ja meediatööd. David ütles, et soovib jätkata oma eelkäija Victor Hulberti suurepärast tööd, et ehitada üles andekate meediatöötajate divisjoniülest võrgustikku ning kasutada Kristusest rääkimiseks uusi platvorme. „Loominguline mõtlemine ja uuendusmeelsus on meie aja võtmesõnad.“

Tervisetöö juhi koht jääb praegu vakantseks. TED peab praegu läbirääkimisi Loma Linda ja teiste partneritega, et rajada Newboldi kolledži juurde terviserajatis. Tervisetöö juht nimetatakse ametisse siis, kui plaanid selle programmi alustamiseks on juba järgmises faasis.

TEDi president Raafat Kamal sõnas valimiskomisjoni tööd kommenteerides, et tänab Jumalat valimiskomisjoni töö eest ning nõukogu otsuste eest. „Ma usun kindlalt, et meie teenistus jüngrite tegemisel ja Jumala tutvustamisel oma sõpradele ja ligimestele saab Püha Vaimu väes sisse uue hoo. Meie koguduse plaan „Mina lähen“ on TEDi poolt kogu mahus vastu võetud ja me järgime alandlikult ning palvemeeles suurt misjonikäsku ning ülistame ja kiidame kõiges meie kõikväelist Jumalat.“

Vaata TEDi presidendi Raafat Kamali tervitust.

Jaga Facebookis
Vaata lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat