Peakonverents suunab misjonitähelepanu Euroopale

Avaldatud 1.3.2023, allikas TEDNews

Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi (PK) ametnikud ja tööharude juhid on juba mõnda aega näidanud üles suurt soovi panustada rohkem koguduse töösse Euroopas. Nüüd palub PK valida kolmel Euroopa divisjonil kohad, kus 2023. aasta jooksul saaks läbi viia evangeeliumikogunemisi ja muid teavitamisprojekte – kokku 40 Euroopa riigis. Koos Euro-Aasia ja Inter-Euroopa divisjoniga korraldab ka Trans-Euroopa divisjon (TED) mitmeid projekte, mis toetavad PK algatust „Christ for Europe“, kuhu on kaasatud nii PK töötajaid kui ka kohalikke pastoreid ja evangeliste. Ka mõned teised maailma divisjonid saadavad oma evangeliste.

Kuna Euroopa kultuurid on väga mitmekesised, alates postkristlikest linnapiirkondadest kuni riikideni, kus domineerib õigeusk, nõuab evangeeliumi jagamine nii julgust kui ka kultuurilist intelligentsust. Kuigi logistika ja üksikasjad on veel viimistlemisel, on selge, et algatus puudutab paljusid kohti ja kohalikke kogudusi. Palun palvetage ettevalmistuste eest meie divisjoni 75 kohas, kus kuulutatakse evangeeliumi ja kutsutakse järgima Jeesust Kristust. Samuti tahame palvetada töö eest Euroopa kahe sõsardivisjoni territooriumil. Nagu PK juht Ted N. C. Wilson räägib videokutses, et paljud inimesed pöörduvad tänapäeval „vaimsete juhtide poole, et saada vastus kannatuste ja surma dilemmale. Vastused on Jumala väärtuslikus Sõnas."

Daniel Duda, TEDi esimees, tervitas evangelismialgatust ja PK toetust Euroopale. „See on osa TEDi strateegilisest rõhuasetusest – laiendada Jumala armastust Euroopa inimestele, kasvatada jüngreid ja luua uusi adventkogukondi uutes kohtades ja rahvastikurühmades. Oleme tänulikud PK-le toetuse eest selle eesmärgi saavutamisel ning osaleme selles ettevõtmises aktiivselt oma rahaliste ja inimressurssidega.“

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat