Ühendkuningriigi ja Iirimaa kogudusejuhid käisid Põhja-Ameerika divisjonis koolitusel

Avaldatud 7.12.2022, allikas TEDNews

Põhja-Ameerika divisjoni (NAD) pidas Marylandis Washingtoni lähistel kogudusejuhtide konverentsi, kus osalesid Trans-Euroopa divisjonist ka Briti uniooni esimehe juhtimisel Iiri, Šoti ja Walesi misjonite esimehed. Koolituse fookuses oli esimeheroll, -ülesanded ja ootused sellele.

Koos vaadeldi erinevaid juhtimis- ja finantsmudeleid ning õpiti tundma komiteede tööd ja rollide vahelisi suhteid koguduse erinevatel tasanditel. „Nii nagu sa ei võta lihtsalt üht haigla arsti ning ei pane teda haiglat juhtima, ei vali sa ka lihtsalt liidust üht pastorit ja ei tee teda esimeheks," ütles Trans-Euroopa divisjoni (TED) esimees Daniel Duda, kommenteerides vajadust koolituseks ja rollide eristamiseks.

Järgnevalt on esitatud kokkuvõte mõnest koolituse käigus jagatud ideest ja kontseptsioonist.

Jumal otsib lärmakaid esimehi!

Selline järeldus tehti loo põhjal neljast sõbrast, kes kandsid oma halvatud sõbra katusele, et nad saaksid ta läbi katkise katuse Jeesuse juurde alla lasta. Sõbrad teadsid, kus Jeesus oli, kuna rahvas tungles Tema ümber. Tarkus – esimehed peavad olema Jeesuse juures ja nende olek peab teisi Jeesuse juurde meelitama.

Kuidas küsida abi?

Teine aspekt halvatu loost oli see, et mingil hetkel pidi ta abi paluma. See on küsimus mitte ainult esimeestele, vaid igale juhile: kuidas paluda abi? Esimehed teavad, et neil on meeskond juhte, kes teevad nendega koostööd ja kellest nad on esimesed võrdsete seas, kuid kolleegid ja juhid on selleks, et pakkuda abi ja vastuseid.

Kuidas me kogudusetööd teeme?

Selle küsimuse esitas Briti uniooni esimees pastor Eglan Brooks, kes väljendas, kui mures ta on selle pärast, mida koguduseliikmed kogevad. Seda teemat laiendades rääkis ta: „Meie edu ja tõhusus tulenevad sellest, et juhid teevad koostööd inimestega, kes on kogudusele pühendunud. Koguduseliikmete eesmärk on kõigil tasanditel ja eriti juhtkonna seisukohalt, et me jäljendaksime kõiges Kristuse elu. Just siis, kui me nii mõtleme, on meie töö tõhusam."

Brooks rääkis, mida ta esimeestelt ootab: „Me ei saa jätkata koguduse juhtimist nii, nagu me oleme seda varem teinud. Kui me tahame tuleviku ebakindluse üle elada, peab meie unioonide, liitude ja misjonite juhtkond olema Vaimu juhitud. Me peame väärtustama suhteid, mida me kristlastena üksteisega sõlmime, ja me peame tegema rohkem kui seda, mis on vaimulikult õige. Me peame tegema seda, mis on moraalselt, eetiliselt ja juriidiliselt õige. Me oleme kogudusena Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis ning Iiri vabariigis ainulaadses olukorras. Meie organisatsioon esindab kogudust, ettevõtet ja heategevusorganisatsiooni. Meie liidud ja misjonid ei eksisteeri vaakumis. Iga liit ja misjon peaks oma eesmärgi uuesti läbi mõtlema. Me oleme siin selleks, et teha koostööd, et viia evangeeliumi surevale maailmale, täita uniooni missiooni ja veelgi enam, me oleme siin selleks, et teenida üleilmset kogudust. Kogu meie tööd tuleks vaadelda adventsõnumi viimisena kogu maailmale."

Duda lisas neile väärtustele: „Juhi esimene ülesanne on määratleda hetkeseis ja seda ausalt. Midagi ei muutu enne, kui juhid ja liikmed ei teadvusta status quo'd."

Kriisikommunikatsioon

Koolituse raames käsitlesid esimehed ka kriisikommunikatsiooni. Kuna on paratamatu, et juhtub midagi, mis võib liidu kriisi viia, õpiti, kuidas sellises olukorras suhelda. Mõtiskledes hiljutise ülemaailmse pandeemia üle, tuletas Iiri misjoni esimees pastor Dan Serb rühmale meelde, et tuleb olla valmis: „Covid-19 on tõestanud, et kriis võib tekkida igal ajal ja juhid peavad olema ootamatustega toimetulekuks hästi varustatud."

Inimesed ja protsess

Oluline on järgida nõuetekohast protsessi, kuid alati tuleb silmas pidada, et tegemist on inimestega. Juhtimine tähendab ka prioriteetide seadmist ja otsustamist, mille eest tasub võidelda. „Juhi ülesanne on tagada, et misjon on kesksel kohal ja kunstlikult loodud kriisid ja maised päevakorrad ei kaaperda seda," ütles Serb.

Kui need kogudusejuhid naasevad Ühendkuningriiki ja Iirimaale, jääb küsimus, kas neist saavad muutuste katalüsaatorid. Marylandis õpitu põhjal peaks vastus olema kõlav JAH! Kuigi uued ideed, uus energia ja tugevamad suhted on olulised, ei saa miski asendada armastust ja austust, mis peab olema Jumala koguduse liikmete vahel igas valdkonnas.

Meie esimehed otsivad seda armastust, püüavad edendada kaasamist ja hoolivaid suhteid, ja kuna nad seda teevad, siis tõenäoliselt esitavad nad koguduseliikmetele ja -juhtidele väljakutse uuesti läbi mõelda status quo! Me lihtsalt ei saa jääda samaks. Mida on vaja, et teha muudatusi, mis viivad koguduse sinna, kuhu Jumal tahab, et see läheks?

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat