Peakoosolek 2010: Kommunikatsiooniosakonna aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Lauri Beekmann

Kommunikatsioon laiema mõistena on olnud üks Adventistide Koguduste Eesti Liidu prioriteete möödunud tööperioodil. Suhete arendamisel ning parandamisel on märkimisväärne tähtsus suhtlemisel ning reaalse ja mõistetava kontakti loomisel. Lisaks koguduse sisestele kontaktidele on meie koguduste liidule oluline arendada neid kokkupuute punkte ka laiema ühiskonnaga. Tänapäeva sekulaarsuse ajastul on selge, et niisama sõnumi nähtavaks tegemine ei ole piisav, kuna enamjaolt eeldab meie sõnumi mõistmine usku ning selle usu puudumisel jääme meid ümbritsevaile inimestele arusaamatuiks.

Niisiis on oluline arendada mitte vaid kommunikatsiooni vahendeid, vaid ka sõnumit ennast, mis oleks sisuliselt inimestele nii relevantne kui ka mõistetav. Sõnumi kese igavese evangeeliumina ei tohi muidugi muutuda, kuid meile on oluline luua neid kokkupuutepunkte, kus praktiline kristlus inimeste jaoks mõistetavaks ja kogetavaks muutuks. Selleks kanaliks on potentsiaalselt ühiskonnas üleval olevad sotsiaalsed teemad, mille üle inimesed arutavad ning mis neile olulised on.

„Eesti lapse kasvukeskkond“
Selles osas oleme möödunud tööperioodil korraldanud mõningaid laiemale avalikkusele suunatud üritusi. Tööperioodi alguses (2007. aasta juunikuus) toimus Tallinnas avatud konverents „Eesti lapse kasvukeskkond“, mis rõhutas meedia mõju laste agressiivsusele ning pere, kodu ja huvitegevuse rolli laste kasvu- ja arenguperioodil. Konverentsil osales umbes 70 inimest erinevatest kristlikest kogudustest, lasteasutustest ja mujalt. Ettekandjaid olid Eesti ülikoolidest, lastekaitse organisatsioonidest. Peaettekandjaks oli Eesti Lastekaitseliidu president ning Euroopa Parlamendi liige Katrin Saks.

Terve 2007. aasta oli pühendatud lastekaitsele ning puuduses olevate laste abistamisele. Ajakirja Meie Aeg aastateemaga seoses toimus mitmes koguduses kohaliku lastekodu või lasteasutuse tarbeks heategevusaktsioone.

Noorte riskikäitumise seminar
2009. aasta novembris toimus koostöös adventkiriku Soome Uniooniga õppeseminar noorte riskikäitumisest. Tallinna Ülikooli aulas toimunud seminaril osales umbes 100 osavõtjat, kellest valdav enamus ei olnud adventkoguduse liikmed. Seminaril kõnelesid USA ennetustöö spetsialistid Duane McBride ja Gary Hopkins Adventkiriku Andrewsi Ülikoolist.

Toimunud seminarist kasvas välja idee esitada Euroopa Liidu fondidele taotlus ulatuslikuma ühisprojekti teostamiseks. Viie riigi adventistid (Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Holland) kavandasid ühist noorte, vähemuste ja tervise teemalist europrojekti, mille esimene taotlus sai paraku negatiivse vastuse. Plaanis on projekti parandada ja edasi arendada ning taotlus uuesti esitada.

IT-töö

2008. aasta algusest võttis AKEL Indrek Ploompuu tööle internetitöö arendajaks. See on oluline samm AKEL-i nähtavuse suurendamiseks interneti keskkonnas. Indrek on algusest peale arendanud meie ametlikku kodulehte ning seda ümbritsevat keskkonda.

Webipastoriks kinnitatud Jaanus-Janari Kogerman osales Trans-Euroopa Divisjoni koolitustel Inglismaal ning Sloveenias ja tema ülesandeks on arendada TED-i projekti LifeConnect eestikeelset tööd. Kevadel toimus Tartus TED-i LifeConnect projektijuhi Miroslav Pujici läbiviidud seminar internetimisjoniäridele.

2010. aasta kevadel kiitis TED heaks AKEL-i rahataotluse, mille kaudu tuleb LifeConnecti eestikeelse töö arendamiseks 15 000 USA dollarit.

Tööperioodil sai ostetud liidule oma server, mis on märkimisväärselt suurendanud võimalusi IT-alaseks arendustööks.

Pastorite ja osakonna juhtide jaoks on välja töötatud intraneti süsteem (sise.advent.ee), kust saab ligipääsu erinevatele materjalidele, vastata küsi-pastorilt rubriigi küsimustele, täita ja vaadata osakondade aruandeid ning palju muud.

www.advent.ee
Meie ametlik kodulehekülg www.advent.ee sisaldab kasvavalt uut materjali kohalikelt kogudustelt ning liidu üritustelt. Suur osa ajakirja meie Aeg artiklitest avaldatakse tagantjärele meie kodulehel, mis muudab kodulehe sisukaks ning pidevalt uuenevaks.

Igal nädalal on kodulehel üleval 2-4 uut audiojutlust. 90% suurematest liidu üritustest on kodulehel üleval ka video materjal.

Kodulehega seotult on sagedasemaid otsingusõnu tervise temaatikat puudutavad: suitsetamine, südameatakid, osteoporoos, väsimus; kuid on ka piibelikke teemasid (hingamispäev, andmestamatu patt jne). 30% “liiklusest” tuleb otsingumootorite kaudu.

Meie Aeg
Eesti adventkoguduse ajakiri Meie Aeg on kuukiri umbes 60 leheküljega ning väga erinevate rubriikidega. Sellisena on ta mahukaim kristlik ajakiri Eestimaal. Tiraaziks on olnud viimase aasta jooksul püsivalt umbes 450 eksemplari. Alates 2008-st aastast on Meie Aega võimalik soetada ka PDF formaadis advent.ee e-poest.

Tööperioodil toimus Türil Meie Aja kaastöölistele mõeldud õppe- ja ideepäev.

Raadiotöö
Raadiotöö on jätkuvalt kasvav tööharu Eesti liidus. Sel hooajal töötab kristlikus Pereraadios 5-8 inimest erinevates ülesannetes. Adventistid teevad nii hommikuprogramme, autorisaateid, püsivaid saatesarju kui ka raadio sekretär on adventist.

Terve tööperioodi jooksul on adventkoguduse pastorid ja liikmed teinud regulaarselt hommikupalvusi Eesti Rahvusringhäälingule ja Pereraadiole, Piiblivõtit kristlike raadiote jaoks ning ERR on teinud nii tele- kui ka raadioülekandeid Tallinna adventkirikust. Viimane teleülekanne oli 2009. aasta jõuludel ning raadioülekanne käesoleva aasta ülestõusmispühal.

Ülemaailmse adventkiriku teemade kajastamine
Meie kodulehe ja ajakirja Meie Aeg vahendusel oleme pidevalt vahendanud ja edastanud ka ülemaailmse adventkiriku väljavalitud teemasid ning kampaaniaid.

Kommunikatsiooni osakonnaga organiseerisime 28. augustil 2009 projekti „Follow the Bible“ päeva Eestimaal, mille raames tegime külastuse Eesti Piibliseltsi, tegime raadiosaate Pereraadios ning korraldasime pühendusteenistused Tallinnas ja Tartus.

Praegu arendame plaane koos naistetöö osakonnaga „End it Now“ kampaaniast inspireeritud seminari ja heategevusprojekti teostamiseks. 

 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat