Peakoosolek 2010: Noorteosakonna aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Ivo Käsk

AKELi noorteosakond on möödunud kolme aasta jooksul teinud oma tavapärast tööd, et Taevaisa abiga varustada koguduse noori eluks ja jumalakartuseks.

Noorteosakonna juhtimine

Kuna liidu noorteosakonna töö on mahukas ja puudutab nii suurt hulka inimesi, ei saa pidada õigeks ega otstarbekaks, et selle juhtimise edu või ebaedu peaks ära rippuma vaid ühe üksildase juhi ideedest, võimetest ja otsustest.
Nõnda valiti liidu koguduste noortejuhtide nõupidamisel, 18. mail 2008 alaliselt tegutsev AKELi noortenõukogu (mille koosseis kinnitati AKELi juhatuse poolt). Noortenõukogu koosneb 4 liikmest (esialgu 5) ja liidu noortejuhist. Liidu noortejuhi eesistumisel noortenõukogu koordineerib liidu noorteürituste organiseerimist, töötab välja noorteosakonna plaane, teeb liidu juhatusele noortetööd puudutavaid ettepanekuid.

Hea meeskonnatöö ja jagatud rollid on andnud tuntava jõusüsti liidu noorteürituste planeerimisse ja korraldamisse. Kasvuruumi on ja kasv jätkub.
Eriline tänu kuulub noortenõukogu liikmetele: Jaanus-Janari Kogerman, Toomas Lukk, Andres Ploompuu, Evelin Nõmmik.

Noorte aktiivrühma seminarid

Mõeldes aktiivsete koguduse noorte arenguvõimalustele, nende osale kohalike koguduste ja noortetöös, algatas noorteosakond aktiivsetele noortele mõeldud seminaride seeria. 2009. aastal viisime läbi neli nädalalõpuseminari ning 2010. aastal on juba olnud kaks ning tulemas veel kaks (kord igas kvartalis).

2009. aastal, mil alustasime, keskendus Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus üle maailma uuenemisele jüngerluse, juhtimise, evangelismi ja teenimise kaudu (Renewing through Discipleship, Leadership, Evangelism and Service). Ülemaailmse kiriku noorteosakonna eesmärk oli, et selle teemaga seoses noored õpiksid, kuidas kaotada vahe usu ja tegude, teadmiste ja praktika vahel.
Seminare planeerides eeldasime, et alguses on rohkem osavõtjaid, kuid et regulaarsete osavõtjate arv jääb umbes tosina juurde. Meie rõõmuks oli osavõtjate arv oodatust suurem.

Näeme, et need seminarid annavad võimaluse õpi- ja tegutsemishimulistele noortele edeneda. Aktiivrühma seminaril osalevatest noortest on muuhulgas kujunemas asjalik tuumik, kellest on kasvav abi kõigi suuremate noorteürituste korraldamisel. Ootame põnevusega nende kasvavat panust oma kodukogudustes.

2009.-2010. aasta seminarid:

• 14.-15. märts 2009 Haapsalus
27 osalejat
Teemadeks:
1) Misjonitöö noortega. (Aldar Nõmmik)
2) Mina ja kohalik kogudus. (Ivo Käsk)
3) Ülemaailmse adventkiriku missioon, struktuur ja toimimine. (Jaanus-Janari Kogerman)

• 13.-14. juuni 2009 Tartus
24 osalejat
Teemadeks:
1) Misjonitöö noortega: sõprusevangelism; saadud kogemuste jagamine; kuidas oma sõprade eest palvetada; kuidas valmistada oma isiklikku tunnistust. (Aldar Nõmmik, Ivo Käsk)
2) Kuidas valmistada ette palvusi, piiblitunde, jumalateenistusi ja kuidas neid juhtida. (Ivo Käsk)
3) Ülemaailmse adventkiriku kümnise ja annetuste opereerimise süsteem ja mina kui majapidaja. (Jaanus-Janari Kogerman, Ivo Käsk)

• 12.-13. september 2009 Haapsalus
20 osalejat
Teemadeks:
1) Kuidas kuulata inimese muret ning võimalusel nõu anda? (Alla Nõmmik)
2) Vaimuliku kõne/sõnavõtu ettevalmistamine (Toomas Lukk)
3) Avaliku kõnelemise/esinemise oskused (Ivo Käsk)
4) Kõik osalejad valmistasid ette ja esitasid lühikese sõnavõtu.

• 5.-6. detsember 2009 Haapsalus
15 osalejat
Teemadeks:
1) Juhtimine. Mis on juhtimine? Kuidas seda arendada? Kuidas töötada meeskondades? (Toomas Lukk, Ivo Käsk, GLS videoloengud)
2) Lühiülevaade: adventkoguduse ajalugu Eestis (Toivo Kaasik)

• 13.-14. märts 2010 Tartus
19 osalejat
Teemadeks:
1) Ühe liidu mastaabis noorteürituse korraldamine: mutritest ja poltidest sisulise tervikuni. Teooria ja praktiline ajurünnak tiimides.
2) Väike kasutajasõbralik sissejuhatus Heebrea (keele) mõtteviisi, mis laiendab vaatevälja Piibli Vana Testamendi lugemisel (Andres Ploompuu)

• 5.-6. juuni 2010 Haapsalus
18 osalejat
Teemadeks:
1) Adventkoguduse põhiõpetused – milleks? Kahe põhiõpetuse lahti-kokku montaaž (Toomas Lukk, Andres Ploompuu)
2) Lühiülevaade: Eestis tegutsevad kirikud ja koguduste liidud (Jaanus-Janari Kogerman)
3) Kallimaga kahekesi (Ivo Käsk)
 

Läbi viidud üritused

1. Noortelaager 2007 Nõva rannas 27.-29. juulil
Laagri teemaks "Hea puu - hea vili." Telkimine otse liivaväljadel.
Osalejaid 150.

2. Noortepäevad 2007 Tartus 16.-17. novembril
Tartus Saalemi kirikus toimunud päevade moto oli „Mine ja hüüa“. Külaliskõnelejaks oli Giedrius Rimša Leedust.
Neid noortepäevi, mille korralduslik osa oli Tartu koguduse noorte kanda, pidasid paljud noored kõigi aegade kõige paremini korraldatud noortepäevadeks, mida nad oma noores elus mäletasid. :)
Osalejaid [andmed puuduvad]

3. Piibli- ja pallipäevad 2008 Valgas 8.-10. veebruaril
Iga-aastane üritus, kus kesksel kohal kogudustevaheline mõõduvõtmine piibliviktoriinis ja võrkpallis.
Osalejaid 297 Eestist, Soomest ja Lätist.

4. Aktiivi motivatsiooniüritus Haapsalus 18.-19. aprillil
Toimus teist aastat järjest. Kutsutud olid kogudustes ja üritustel aktiivsed teismelised. Keskseks teemaks oli Jumalaga kasvamine. Keskenduti erinevatele võimalustele ja sügavusele palves ja Piibli uurimises.
Osalejaid ca 50.

5. Noortelaager 2008 Lindoras 16.-20. juulil
Sel aastal uus laagri pikkus: algas kolmapäeval ja lõppes pühapäeval. Laagri pealkirjaks „Täna otsustan mina“ ja vaimulikus fookuses identiteediküsimus. Miks uskuda? Miks olla kristlane? Miks olla adventist? Piiblitundides rääkisid erinevad pastorid ja teised sellest, miks nemad isiklikult on.
Osalejaid 160.

6. Noortepäevad 2008 Tallinnas 24.-25. oktoobril
Tallinnas Balti Misjonikeskuses pealkirja „ELUstiil“ all mõtisklesime meie kui kristlaste suhtesse meie maailma. Külaliskõneleja pastor David Cederström Rootsist pani mõtlema globaalse inimeste ja looduse väärkasutamise üle ning kutsus üles elama täit Kristuse jüngri elu.
Osalejaid ca 300.

7. Piibli- ja pallipäevad 2009 Kuressaares 13.-15. veebruaril
Osalejaid ca 250 Eestist ja Soomest.

8. Noortelaager 2009 Kaismal 20.-26. juulil
Sel aastal veel pikem laager: algas esmaspäeval ja lõppes laupäeva hilisõhtul. Laagri pealkirjaks „Taevariik on nagu...“. Külaliskõnelejaks ja taevariigi olemuse lahtimõtestajaks oli Hollandi uniooni noortejuht Jeroen Tuinstra.
Osalejaid ca 100.

9. Noortepäevad 2009 Pärnus 23.-24. oktoobril
Pärnus Agape Keskuses (Pärnu metodistikirik) pealkirja „Südameasjad“ all vaatlesime piibellikke väärtusi armastussuhetes. Teema oli oodatult kuum. Näha oli suisa nälga. Esinejateks olid Aldar Nõmmik, Mart Metsala, Tatjana Klotško, Ivo Käsk.
Osalejaid ca 200.

Muu

1. 2007. aasta lõpul sai ametlikult vormistatud ja sisse seatud AKELi esindus Eesti Kirikute Noortenõukogus (EKNN).
2008. aasta algusest on AKELi esindajad (Ivo Käsk, Evelin Nõmmik ja Jaanus-Janari Kogerman) osalenud EKNN nõupidamistel ning osalenud kirikutevaheliste ürituste korraldamisel.

2. Helitehnikute koolitus
4. mail 2008 toimus noorteosakonna korraldamisel Tartus helitehnikute koolitus. Koolituse viis läbi Heiti Lukk, kes on pikka aega toiminud noorteosakonna helitehnika järelvaatajana ja helitehnikuna. Koolituse korraldamise tingis tehnikapargi laienemine ning vajadus laiema ringi noorte järele, kes sellega ümber oskaksid käia. Koolituse läbinud saavad toimida noorteüritustel helimeestena. Samuti peaksid sellest kasu lõikama ka kohalikud kogudused.
Koolituse läbis 8 noormeest.

3. Action-grupid
Kohalike koguduste noortegruppide tegevuse elavdamiseks alustas 2009. a jaanuarist projekt actiongrupp.ee, mis kestis sama aasta suveni.
Action-grupid on linnades kohapeal moodustuvad noortegrupid, kes saavad korraldajatelt igas kuus sooritamiseks ühe ülesande (n. korraldada mingi võistlus, üritus, teenistus vms. ning see pildis või videos jäädvustada).
Kuna selles ettevõtmises osalesid vaid mõned aktiivsed noortegrupid, siis peatasime selle 2009. aasta suvel peale esimest tegevusseeriat. Kuid kui 2010. aasta piibli- ja pallipäevadel olid „pisukese“ hilinemisega võitjad välja kuulutatud ja auhinnad ( võitjagrupi liikmetele aastajagu noorteüritusi tasuta, k.a totlustus) jagatud, siis tuli noorte endipoolne initsiatiiv selle asja edasitegemiseks ja laiendamiseks.
Noortenõukogu on nõuks võtnud action-gruppide projektiga jätkata ning alustada järgmise hooajaga 2010. aasta sügisestel noortepäevadel. Finiš on 2011. aasta piibli- ja pallipäevadel. Auhinnaks võitjagrupile paneme välja paaripäevase seiklusürituse.

4. Noortenõukogu on alustanud Eesti adventkoguduste noorte seas laiema uurimusküsitluse läbiviimise ettevalmistamisega, selgitamaks välja koguduse noorte väärtushinnanguid, tõekspidamisi ja maailmavaadet.

Üks murekoht, mis vajab äramärkimist

Oleme noortenõukogus mitmel korral nentinud ja arutanud olukorda, kus nii mitmetes kogudustes on teatav hulk ripakil noori ning puuduvad küpsemad koguduseliikmed, kel oleks südames kutse nende pärast muret tunda, nendega sõbruneda ning neile juhatajaiks olla. See tähendab, et ei ole nii vajalikke vanemaid vendi-õdesid, kes neil noortel silma peal hoiaks ja aitaks, kui nende elu allapoole kaare teeb. Sooviksime, et nii pastorite, kogudusevanemate kui kõigi teiste hulgas oleks rohkem neid, kellele Püha Vaim võiks sellise nooremate Kristuse tallekestega lähema sõbrunemise südamesse panna. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat