Peakoosolek 2010: Esimehe aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Tõnu Jugar

Kallid õed ja vennad, aastad lendavad linnutiivul ning taas on kätte jõudnud meie liidu üks tähtsamaid sündmusi - liidu peakoosolek. Seega on aeg vaadata tagasi, teha kokkuvõtteid, et siis olla valmis uutele väljakutsetele. Käesoleva peakoosoleku moto on sama, mis oli ka äsja lõppenud GC sessioonil: ”Ülistades Jumala armu”.

Kõigepealt tahan oma südamest tulevat tänu väljendada prohvet Jesaja ja laulja
sõnadega: Jes.63,7 Ps.33,20-22 

“Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand meile on osutanud, ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida Ta neile on osutanud oma halastuse ja suure helduse pärast.”

“Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on Tema. Sest Temas on rõõmus meie süda ja me loodame Tema püha nime peale. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame Sind!”

Kindlasti igal usklikul kristlasel on oma lugu jutustada, milliselt Jumala heldus on teda juhtinud, päästnud ja aidanud. - Nii on ka igal kogudusel, igal liidul ja kogu kirikul jutustada nn oma lugu Issanda heldusest. - Tänu Jumalale, meie liidu koguduste elus on tuntav Issanda heldus, halastus ja juhtivus, mis on meil aidanud elada erinevatel aegadel ka läbi tagasilöökide ja mõõnade jälle paranedes ja kosudes, mõnikord küll pisarates, aga rohkem rõõmus ja lootuses ettepoole sirutudes.

Tahan tänada siinjuures kõiki kolleege, kellega koos ja kelle kõrval, olen tohtinud maitsta Issanda heldust, koos elades ja tööd tehes. Eriliselt tahan tänada meie uniooni kolleege sõpruse, avatuse, mõistvuse, osavõtlikkuse ja armastuse eest. Samuti tänan kõiki liidu ametnikke, juhatust, osakondade juhte, kõiki meie liidu kogudusi ja koguduse liikmeid, innuka koostöö, kannatlikkuse ja armastuse eest!

Sel hetkel tagasi vaadates, tahan tänada Issandat ka kõigi nende inimeste ja kaastööliste eest kellega koos on elatud ja töötatud ja kes nüüd on Issanda taastulemise ja ülestõusmise lootuses puhkama läinud. Möödunud 3 aasta jooksul on meie meie pastorite keskelt puhkama läinud kolm inimest: Voldemar Viirsalu, Jaan Laul ja Villi Nõmmik - Mälestagem vaikuses, mõeldes ühe hetke neile, kes on läinud!

Tuleb tunnistada, et oleme jõudnud oma pastorite peres põlvkondade vahetumisse.
Möödunud tööperioodi vältel tuli jutlustajana tööle 5 noort inimest (Aldar Nõmmik - õpib Inglismaal, Toivo Kaasik, Olavi Laur, Andres Ploompuu, Marge Randlepp ning kolme aasta jooksul on jäänud pensionile kaks - Heino Lukk ja Aarne Kriisk, kusjuures pensioni eas olevatest töötab veel üks. Alates käesolevast liidu peakoosolekust täieneb veelgi jutlustajatest pensionäride rida ühe võrra ja see puudutab mind. Seega on ehk mõistetav minu aruande tagasivaatelisus.

Silmas pidades, et liidu esimehe aruande tegevuslik osa on seegi kord, tänu kommunikatsiooni osakonna inimestele, Lauri Beekmannile ja Indrek Ploompuule, videoesitlusena (mida saab koos aruandega iga peakoosoleku saadik), toon esile ainult paar mõtet, mis on olnud liidu tegevuse ja eesmärgi planeerimisel olulised.

Meie liidu tegevuse ja töö planeerimise juhtmõtteks on olnud “SUHTED”. - Suhted, mis on olulised väga erineval tasemel, alates inimese ja Jumala vahelisest suhtest või olgu siis selleks kodu, kogudus ehk ühiskond. Suhted on sageli meeskonna töö edu või ebaedu saladus. Suhted kujundavad suhtumisi, hoiakuid ja valikuid. - Rääkides suhete arengust on ilmselge, et see eeldab suhtlemist. Meie liidu tegevuse eesmärgiks on olnud avatud suhtlemine ehk teisiti öeldes kommunikatsioon. - Selleks, et inimesed mõistaksid evangeeliumi on vaja rääkida nendele ja selleks on erinevad võimalused. Pidades silmas tänapäeva on kahtlemata selleks väljakutseks peale kirjanduse veel meedia, internet ja teised suhtlemise kanalid ja meetoodid.

Me võime olla tänulikud Jumalale, et Ta on meile avanud uusi võimalusi ja äratanud ka innustunud inimesi, kes on sidunud oma tegevuse kommunikatsiooniga.
Tänu avatud suhtlemisele on paranenud meie suhted ka väljapoole kogudust.

Kui mul oleks võimalik kaasa rääkida tuleviku plaanidele, siis oleks mu unistus, et avatud ja avardanud suhted tooks kaasa suuremat usaldust meie liikumise - koguduste või kiriku vastu. Sest uskumine Jumalasse on suuresti usalduse küsimus. - Kas inimesed saavad meid usaldada, kui me räägime usust Jumalasse? - Mida saaksime selleks teha, et kasvatada usaldust ühiskonnas?

Õnnistagu Issand meie peakoosolekut ja valimiste tulemusena uut meeskonda, kelle ees on taas uus suur väljakutse. Andku Issand selleks tegijatele visiooni oma Püha Vaimu kaudu!

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat