Peakoosolek 2010: Lastetöö aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Annely Kaasik

Lastetöö toimus 2007. aastal hingamispäeviti regulaarselt 16 koguduses. Lastetundides osales adventkoguduse liikmete lapsi 154 ja väljaspoolt kogudust 10 last. Kokku 164 last.

2008. aastal osales lastetundides adventkoguduse liikmete lapsi 162 ja väljastpoolt kogudust 9 last. Kokku 171 last.

2009. aastal võttis lastetundidest osa adventkoguduse liikmete lapsi 138 ja väljaspoolt kogudust 33 last. Kokku 171 last.

Enne jutlust on lastele kogudustes eraldi lastejutu osa. See liidab lapsed kogudusega.

Oma osa hingamispäevastel koosolekutel annavad lapsed lauluga, pillilugudega, näidenditega või luuletusi lugedes.

Jätkuvalt on erinevates kogudustes laste poolt sisustatud isadepäeva-, emadepäeva- ja jõulukoosolekud.

Et oma töökogemusi jagada ja uusi tarkusi juurde saada, on lasteõpetajad aeg-ajalt kokku saanud.

2008. aastal 17.veebruaril said lasteõpetajad kokku Türil, kus Anne Vahtramäe rääkis lastetöö põhiväärtustest. Seal said lasteõpetajad kätte ka „Lastetöö käsiraamatu“, mida tublid koguduse noored tõlkida aitasid. Räägiti aasta tegemistest ja plaanidest ning mõeldi, kuidas lastetööd kogudusest väljapoole suunata, et rohkem lapsi õpiks Jeesust tundma. Kohal oli 18 lasteõpetajat üle Eesti.

16.novembril said Tartus kokku 24 lasteõpetajat. Loengut käis pidamas Ülle Käärik MTÜ-st Lapsed Eestis. Loengu teema oli „Õpetajad, kes muudavad elusid“. Saadi ka palju materjali lastetundideks ja planeeriti järgmiseks aastaks Ülle Kääriku pakutud 30-tunnist koolitust lasteõpetajatele.

2009. aastal, vahemikus 15.märts – 19. aprill toimusid pühapäeviti lasteõpetajate koolitused „Laste efektiivne õpetamine I“ Rakveres. Koolitajateks olid Ülle Käärik, Amino Põldaru, Signe Uusmees ja Pirjo Kuusemets Ühendusest Lapsed Eestis. Kursusest võttis osa 10 lasteõpetajat. (Rakverest, Põltsamaalt, Tallinnast, Türilt)

Kursusel õpetati, kuidas teha lastetunde nii, et lapsed leiaksid enda jaoks Jeesuse Päästjana ja et neil tekiks juba varakult isiklik suhe Jumalaga.

23-26. aprillil osales grupp Rakvere lasteõpetajaid ja Rakvere pastor Inglismaal koolitusel KIDS in Discipleship (Lapsed jüngerluses). Sealt saadi õpetust, kuidas kogudusetööd elavdada, kaasates terve pere misjonitöösse. Koolituse läbinud said materjalid, mida kasutada töös peredega.

Tänaseks toimuvad Rakveres juba koolitused väikesele perede grupile.

2010. aasta sügisel on plaan KIDS programmi koolitust edasi anda ka teistele meie koguduste lasteõpetajatele, et see töö võiks laieneda.

Kevadeti on lastel tavaks kokku tulla laste laulupäevale. 

3. juunil 2007. a. toimus laste laulupäev Põltsamaal.

8. juunil 2008. a. kogunesid lapsed laulma Paide Kultuurikeskuses.

7.juunil 2009. a. toimus iga-aastane laste laulupäev Rakveres.

Lapsi on tulnud laulma pea igast Eesti kogudusest, kokku üle 40 lapse.

Toreda kava on igal aastal kokku pannud Marjam Kalmus, kes on ühtlasi ka koorijuhiks. Mudilaskoore juhib Helerin Lehtla. Kontserdil kõlavad peale laste laulu ka pillilood väikeste esitajate ettekandes ja seda kõike Taevaisa kiituseks.

Need on lastele olnud toredad päevad, kus nad kohtuvad oma sõpradega ning saavad oma laulude ja pillimänguga valmistada rõõmu kuulajatele.

2007. aastal 5-7.jaanuaril toimus Rakveres lastelaager. Osa võttis 22 last, osadus oli hea ja lapsed jäid üritusega rahule.

Väga tore ettevõtmine oli Tallinna ja Haapsalu meestel, kes korraldasid 2008. a. suvel kahe koguduse poistele poistelaagri. Laagri eesmärk oli üheskoos seigelda, õppida midagi uut ning süvendada sõprust.

26.–29. augustil 2009 toimus Rõuges Aedla talus ja selle lähiümbruses järjekorras teine poiste laager. Laager oli mõeldud 9–12-aastastele poistele ja nende isadele koos meisterdamiseks, sportimiseks, vestlemiseks ja muidu aja veetmiseks. Laagrist võttis osa väike grupp poisse ja poiste isad. See oli poiste jaoks kahtlemata tore üritus ja selliseid laagreid on ka edaspidi plaanis korraldada.

On palju huvitavaid üritusi, mida erinevates kogudustes lastega läbi viiakse. Käiakse looduses matkamas, talvel suusatatamas, kelgutatamas, suvel ujumas, tähistatakse koos vastlapäeva, peetakse laste sünnipäevi, tehakse jõudumööda misjonitööd.

Seoses üleskutsega pöörata tähelepanu lastekodudele on mõnedes kogudustes käinud lapsed külastamas lastekodusid, mänginud seal lastega, koos meisterdanud ja omalt poolt sealseid lapsi kingitustega rõõmustanud. Selline töö väljaspool kirikut on lastele väikeseks misjonitööks.

2008 a. novembri algul toimusid Rakveres Avatud Kiriku Päevad ja nende päevade raames oli linna lastele oma päev sisustatud, koos teiste Rakvere linna koguduste lasteõpetajatega aitasid selles töös kaasa ka Rakvere ja Tallinna Adventkoguduse lasteõpetajad. Lapsi oli kokku tulnud 92 ja nad jäid selle rõõmsa seikluspäevaga väga rahule.

Väga südamlik ettevõtmine on läbi viidud Viljandis ja Jõhvi koguduses, kus lapsed käivad külastamas koguduse liikmeid, kes ise ei saa kirikus käia.

Kogudustes korraldatakse palju huvitavaid üritusi, kuhu kutsutakse osalema lapsi ka väljastpoolt kirikut. Kevadel toimus Haapsalu kirikus šokolaadipidu, Jõgeval tehti ühepäevane laager lastele, Põltsamaal on mitmel korral organiseeritud pühapäeviti lastekirikut, Rakvere adventkogudus jagas ülestõusmispühade perioodil 215 lapsele Samaarlase Kukru nimelise organisatsiooni poolt kokku pandud kingipakke ning jutustas ülestõusnud Kristusest.

Mitmed kogudused korraldavad jõulude ajal üritusi oma linna lastele.

Suuremate ürituste ajal – Piibli- ja pallipäevad, kevadpidustused ja noortepäevad – on lastele pakutud eraldi tegevust erinevates vanusegruppides.

Hetkel on noorte poolt tõlkimisel Laste Kirjalik Piiblikursus, mille kaudu on hea õppida Piibli tõdesid nii koguduseliikmete lastel kui ka lastel väljaspoolt kogudust. See on heaks misjonitöö vormiks laste hulgas. Koguduse lapsed saaavad ise olla väikesed misjonärid ning soovitada seda kursust oma sõpradele ja klassikaaslastele.

Edaspidi on plaanis tõlkida lastetunni materjale erinevas vanuses lastele.

Advent.ee kodulehe siseveebis on kõikidel lasteõpetajatel võimalus alla laadida ja kasutada lastetöö materjale, mis on tõlgitud ja sinna on üles pandud.

Edasiseks plaaniks on lastetöö laiendamine rohkem väljapoole kogudust, võimalusel teha lastele väikeseid Piibliringe, kus nad saaksid koos Piiblit õppida, meisterdada ja mängida. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat