Ardo Rosin: Uute teadmiste ja kogemuste teel

Avaldatud 4.5.2016, allikas Meie Aeg

Miks otsustasid taas kooli minna? Missuguste ootustega läksid KUSi õppima?

Otsustasin minna õppima eelkõige seetõttu, et tekkis ainulaadne võimalus omandada Eestis teoloogilist haridust. Minu jaoks ei oleks olnud mõeldav selle omandamine kuskil välisriigis, sest olen suhteliselt tugevalt juba oma juured kodumaal kinnitanud. Samuti tundsin, et meie kogudus vajab inimesi, kel on teadmisi ja tahet töö tegemiseks. Peamiseks ootuseks oligi õppida rohkem tundma Jumala tahet oma kogudusega ning saada teadmisi, kuidas targalt ja efektiivselt inimeste seas ja koguduse juures tööd teha. Pean siiski tunnistama, et väga kindla tundega ma kooli ei läinud. Ma ei teadnud päris kindlalt, kas see on just see, mida Jumal soovib, et ma tegema pean. 

Üks aasta on nüüd seljataga ja teine värskelt alanud. Kuidas eelmine aasta läks ning mida teiselt õppeaastalt ootad?

Esimene aasta läks päris raskelt. Koduseid töid ja muid ülesandeid oli piisavalt palju, aga mul ei olnudki ootust, et midagi kergelt tuleb. Kergelt saadu tavaliselt ka kaob kiiresti. Uuelt aastalt ootan uusi teadmisi ja uusi kohtumisi uute ja huvitavate inimestega. Just suhtlemist kaastudengitega hindan ma väga kõrgelt, sest ka nii on võimalik saada teadmisi, kuidas kogudusetööd teha. Mitte ainult õppejõud ei ole mind õpetanud, vaid ka kaastudengid. Meil on väga tore ja üksteist toetav adventgrupp. 

Missugused on peamised valdkonnad, kus oled seni kogudusetöös kaasa löönud? Kõik teavad, et sa oled võrkpallimängija, ent teed veel palju enamat.

Päris kindlat valdkonda mul välja kujunenud ei ole. Püüan aidata kogudusetöös kaasa seal, kus vaja on. Jah, minu suur kirg on terve elu olnud sport ja olen päris paljude meie koguduse spordiürituste juures osaline olnud. Mulle meeldib, et meie kogudus pöörab suurt tähelepanu tervisele ja liikumine on üks tähtsamaid tervisliku elu komponente. Seetõttu püüan nii palju kui võimalik kutsuda inimesi üles sportima ja nautima tervislikke eluviise. Terves kehas on ka terve vaim. 

Koos abikaasaga õpetame Rakveres lapsi laulma ja muusikat armastama. See on olnud päris raske töö, sest mõnes tunnis on lapsed huvitatud kõigest muust peale laulmise. Siis oleme neile pärast laulmist korraldanud ka muid tegevusi: lauamänge, pallimänge ja muud huvitavat. Aja jooksul laste huvid ka muutuvad ja siis on olnud päris palju mõtlemist, kuidas nende muutuvate huvidega kaasas käia. 

Kas seni koolis või kogudusetöös omandatu on muutnud või ümber kujundanud sinu seniseid arusaamu koguduse toimimisest või kogudusetööst?

Kindlasti aja jooksul meie arusaamad veidi muutuvad, kuna Jumal annab meile tarkust juurde. Üks aspekt, mida viimasel ajal olen kogudusetöös hakanud väärtustama, on inimlik toetus. Kogudusetöö on koguduseliikmetele vabatahtlik töö, mille jaoks püütakse aega leida oma teiste kohustuste kõrvalt. Sageli püsib mingi koguduse tööharu ühe entusiasti pühendumisel, kuid üksiku pingutaja jõud ükskord otsa. Seetõttu on oluline, et koguduse juhid ja liikmed üksteist toetaksid ning ka aitaksid neid, kes mingis valdkonnas tegutsevad. 

Kas sa näed enda tulevikku pärast KUSi diplomi omandamist vaimulikutöös?

Selle küsimuse usaldan ma eelkõige Jumala hoolde. Kui see on Tema plaan, siis ma ei tahaks ega ka tohiks minna oma teed. Kindlasti saab koguduse heaks tööd teha ka teistmoodi kui vaimulik olles, seetõttu on võimalusi tuleviku jaoks mitu. Sageli võib tunduda, et vaja on rohkem vaimulikke ja pastoreid, aga tegelikult on vaja rohkem neid inimesi, kelle töö ei paista nii välja nagu nendel. Ütleb ka Jumala Sõna, et need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud (1Kr 12:22). Meie kogudus vajab rohkem inimesi, kes oleksid pastori innustusel valmis minema ja kohtuma inimestega just seal, kus need inimesed on. Tihti ootame, et inimesed tuleksid kogudusse ja püüame kõik teha selleks, et neil seal hea ja huvitav oleks, aga me ei ei ole valmis ise inimeste juurde minema. 

Mida on teoloogia-alases ettevalmistuses sellist, mis aitab kogudusetöölisel oma tööd paremini organiseerida ja teha?

Sellele oskan ilmselt paremini vastata siis, kui olen kooli lõpetanud. Põhimõtteliselt õpetatakse koolis kõike, mida kogudusetöölisel vaja läheb: koguduse ajalugu, jumalateenistuste ülesehitus, hingehoidu, Piibli tõlgendamine, jutlustamine. Suhtlemisel teistega on võimalik vahetada kogemusi, kuidas kogudusetöös tulemusi saavutada ning kuidas vältida ebaõnnestumisi.

Missugused on sinu soovitused neile, kes kahtlevad, kas pühenduda kogudusetööle ja kas minna selles vallas õppima? Kuigi KUSi ei saa sel aastal enam astuda, saab siiski õppida: septembri lõpus alustas tegevust liidu piiblikool.

Kogudusetööle pühenduda tasub kindlasti, sest lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Kuid õppimise koha pealt on minu peamine soovitus otsida Jumala tahet. Jumal näitab, millises valdkonnas Ta meid rakendada soovib ning kuidas Ta meid selleks tööks ette valmistada tahab. Väga raske on siin anda ühest universaalset soovitust, mis kehtiks kõikide kohta. Kõige tähtsam on, et meie käed, meie jalad, kogu meie keha oleks valmis, kui Jumal tahab meid kasutada. Ja loomulikult peaksid ka meie silmad ja kõrvad olema avatud, et näha ja kuulda, kuhu Jumal meid juhatada soovib.

Mis sind kogudusetöö juures võlub ja kutsub?

Mulle meeldib teha midagi sellist, millel on tõeline väärtus. Ilmselt suurimaid rõõme siin maailmas on see, kui sa näed inimest, kes pöördub oma vanalt teelt, et alustada uut ja paremat elu koos Jumalaga. See on ka võimsaim tunnistus Jumala olemasolust ja Tema muutvast väest. Raske oleks rääkida Püha Vaimu tööst, kui sellel poleks nähtavaid tagajärgi. Keegi ei usuks seda. Need pöördumise hetked toovad suure rõõmu ka taevasse. Tahan anda endast kõik, et seda rõõmu võiks meie keskel ja taevas olla rohkem. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat