Iisraelis ristiti Galilea järves 21 inimest

Avaldatud 21.6.2016, allikas Adventist Review

Möödunud hingamispäeval ristiti Galilea järves 21 inimest, kellest üks oli araablane, teistest suur osa juudid.

Galilea kaldale kogunes mitusada inimest, et olla tunnistajaks ristimisele ja kuulata Mark Finley jutlust.

Juudid, kes liituvad adventkogudusega, on enamasti vene, etioopia või muu taustaga, nii ka sel korral, ütles Iisraeli kogudusejuht Roger Robertsen. Oli ka neid, kes esindasid Iisraeli rahvusvahelist voogu ja üks ristitu oli endine moslem, sõnas ta.

„Me taasalustasime oma tööd moslemite seas ning see on tänavu kolmas ristimine,“ ütles Robertsen. „On veel inimesi, kes on teel Issanda ja koguduse juurde. Pärast möödunudhingamispäevast teenistust väljendas veel kaks inimest soovi saada ristitud.“

Robertsen tõstis esile endise moslemi julgust, et ta otsustas valida Jeesuse poole. „Need inimesed teavad, et kui nad teevad teadliku valiku, läheb see neile maksma perekondlikud suhted, sõbrad või isegi elu,“ ütles ta. „Seega on sellised otsused kindlad ja mõnikord on neil väga kõrge hind.“

Sedalaadi suur ristimine on väga harv, kuna adventkogudus püüab tavaliselt ristimisi korraldada nii, et need on isiklikud ja vaiksed, et vältida erinevate arusaamiste kakofooniat ja erinevates keeltes laulma hakkamist – adventkoguduse keel Iisraelis on inglise keel, ent esindatud on erinevad keeled: vene, rumeenia, jidiš, araabia, hispaania ning teised keeled.

Möödunud hingamispäeval tehti erand, kuna „aeg-ajalt on hea kokku saada, sest selles on ühendav vägi,“ ütles Robertsen.

Eelmine suurem ristimine oli 2014. aasta 12. juulil, mil kohalikus koguduses ristiti 21 inimest.

Pärast viimaseid ristimisi on Iisraelis 20 kohalikku kogudust, kus on kokku 731 koguduseliiget; enamus kogudusi on Tel Avivi piirkonnas.

Adventkogudus otsib viise, kuidas Iisraelis tööd edasi viia. Seal on keeruline kasutada tavapäraseid meetodeid nagu avalikud kogunemised ja kirjanduse jagamine. Viimased inimesed tulid ristimisele tänu Püha Vaimu häälele ning koguduseliikmete tööle.

Adventkogudus plaanib avada Haifa Life Hope keskuse – taimetoidurestorani ja kogukonnakeskuse, millest loodetakse mõjukeskuse arenemist, nii et saaks Haifa kesklinnas evangeeliumisõnumit jagada.

„Kaks kogudust – rumeenia- ja vene-/jidišikeelne – on juba pühendunud Haifa keskusele ja see on olnud õnnistuseks, rohkem kui eelmistes kohtades, kus nad olid,“ ütles Robertsen. „Nüüd käib koguduses rohkem inimesi ja ristimisele tuli sealt mitu inimest. Me oleme väga tänulikud toetuse eest, nii et saime need kaks hoonet osta.“

Üleilmse adventkoguduse president Ted N. C. Wilson, kes oli ristimise tunnistajaks kohapeal, kirjutas oma Facebooki-seinal, et ta oli põnevil, kui nägi, kuidas Issand õpetab ja juhib Iisraeli inimesi tõe juurde.

Wilson pöördus koguduseliikmete poole üle maailma, et need palvetaksid Haifa Hope keskuse pärast. „Palvetage, et sellest saaks kõigi koguduseliikmete kaasatuse vitaalne osa Haifas,“ ütles ta.

Kes soovib edaspidi saada Iisraeli misjonipõllu uudistelehte, kirjutage aadressil roger.robertsen@netvision.net.il, kirja pealkirjaks pange “I would like to subscribe to the Israel Field Newsletter”.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat