Ng kutsub iga adventisti üles kaaskoguduseliikmete eest hoolitsema

Avaldatud 11.10.2016, allikas Adventist Review

Üleilmse adventkoguduse peasekretär G. T. Ng kutsus iga adventisti üles hoolitsema iga uue koguduseliikme eest – kahest vastristitud koguduseliikmest üks lahkub kogudusest.

Ng esitles aastakoosolekul sekretariaadi aruannet, öeldes, et evangeelsed seminarid ja ristimine on Jeesuse suure misjonikäsu täitmisel võtmetähtsusega. Aga, lisas ta, koguduseliikmete eest hoolitsemine on sama oluline.

„Ristimine ja hoolitsemine on ühe ja sama mündi kaks poolt,“ ütles Ng aastakoosoleku saadikuile. „Ristimine ilma hoolitsemiseta on ebatäielik ja hoolitsemine ilma ristimiseta on vastutustundetu.“

Viimase 15 aasta jooksul on liikmeskonna vähenemine hoogu juurde saanud. 2000. aastal lahkus 100 ristitud liikmest 43, sõnas Ng, osundades üleilmse koguduse statistikaosakonna andmeid. Kõige viimaste andmete kohaselt lahkub igast 100 ristitud inimesest 49.

„See 49% on alarmeeriv ja tõsine leke nii koguduse inim- kui rahalistes ressurssides,“ ütles Ng Adventist Review’le saadetud e-kirjas. „Mis juhtub sõjaväega, mille sõduritest 49% deserteerub? Mis juhtub kooliga, kui 49% selle õpilastest koolist välja langeb? Mis juhtub tehasega, kui 49% selle liikmeid toodab defektset kaupa?“

Ng lisas, et veelgi hullem on tõik, et kogudusest lahkunud liikmed unustatakse. „Osalt on liikmete kadumise probleemi taga mälukaotus,“ sõnas ta. „Me oleme unustanud oma kollektiivse vastutuse Kristuse vastsündinute ees. Pärast ristimist jätame nad kas ujuma või uppuma. Aga ristimine on nende kristliku tee algus. Järgmine samm on jüngerlus, suure misjonikäsu eesmärk.“

Kui viimase 50 aasta kestel ei oleks kogudusest lahkunud ühtegi inimest, oleks adventkoguduse liikmeskond hinnanguliselt 28,5 kuni 30 miljonit inimest. Praegu on see arv 19,5 miljonit.

Ng tunnistas, et liikmeskonna kaotuse teema on sageli koguduse juhtkonnas arutlusel. See on probleem, millega seisavad silmitsi ka teised usuühendused.

Ng sõnas, et liikmeskonna vähenemist aitab vältida hoolitsemine – eriti uute liikmete eest, kes on alles ristitud – kuni selle ajani, mil nad hakkavad vilja kandma. Ta käis liikmete hoidmiseks välja seitsmepunktilise plaani.

¤ Hoolitsemine on osa jüngriks olemisest.

¤ Hoolitsemine ja evangelism on ühe ja sama mündi kaks külge. Viidates suurtele evangeelsetele kampaaniatele, nagu möödunud aasta mais Rwandas peetud seminar, mille tulemusena ristiti 100 777 inimest, ütles Ng, et evangelism on protsess, mitte sündmus. „Edukas evangelism peaks aastaringi kestma ning sinna peaksid olema kaasatud erinevad tegevused, kaasa arvatud terviseprogrammid, kogukonna teenimine ja nii edasi,“ sõnas ta.

¤ Hoolitsemine peaks saama osaks koguduse kultuurist.

¤ Hoolitsemine peaks olema kohaliku koguduse eluviis. Ng ütles, et liikmete eest hoolitsemine on saanud paljude Lõuna-Ameerika divisjonide koguduste (26 500 kogudust) kultuurist. Ng jälgis sealsete koguduste eluviisi 2015. aasta ringireisi ajal.

¤ Hoolitsemine on iga koguduseliikme vastutus. Ng ütles, et adventistid võiksid õppida teistelt kogudustelt, näiteks Iglesia ni Cristo koguduselt, mille rajaja oli endine adventist. „Kogudus võtab oma kohust väga tõsiselt. Kui liikmed tulevad kirikusse, annavad nad enda tulemisest teada. Pärast seda kui jumalateenistus on läbi, märgivad diakonid ja kogudusevanemad puudujad üles ning külastavad neist igaühte selsamal pärastlõunal.“

¤ Hoolitsemine peab olema läbimõeldud ja ettekavatsetud.

¤ Hoolitseda saab paremini väikegrupiteenistuse kaudu. „Väikegruppide pluss on see, et nad hoolitsevad vastpöördunute eest juba siis, kui nad pole veel ristitudki,“ ütles Ng. „Pärast ristimist see hoolitsemine jätkub, kuni neist inimestest saavad jüngrid.“

¤ Hoolitsemine on meeskonnatöö.

Ng ütles kogudusejuhtidele, et nende tiitel ei ole muutnud neid koguduse kõige olulisemateks inimesteks. See määratlus kuulub tavaliikmetele. Ta lisas, et sageli koguduseliikmeid ei väärtustata, neid ei kasutata piisavalt, aga nad on koguduse suurim vara. Just tavaliige peaks uute liikmete eest hoolt kandma ja otsima neid, kes on kogudusest lahkunud, rääkis ta.

„Meie vajadus on, et iga koguduseliige oleks kaasatud ennetusse, et uued koguduseliikmed ei lahkuks kogudusest,“ lisas Ng. „Meil on vaja kõigi liikmete kaasatust, et olla mentoriteks uutele vendadele ja õdedele, et ümbritseda neid sõpruse ja kaitsega, et miski ei lõhuks nende vastleitud usku.“

„Vastristitud usklikud, taeva silmis väärtuslikud inimesed, on usaldatud meie hoolde. Nad on VIPid. Nad on kogudus,“ lisas Ng.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat