Koguduse liikmeskond muutuste teel, Ng ootab lõunalt suuremat vastutust

Avaldatud 12.10.2015, allikas Adventist Review

1960. aastal elas ligi 54% kõigist seitsmenda päeva adventistidest Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Täna on niinimetatud globaalse lõuna liikmeskond jõudnud 169 miljoni liikmeni, mis moodustab 92% üleilmse koguduse liikmeskonnast.

Ja suured muutused ei piirdu vaid sellega. Üleilmse koguduse peasekretär G. T. Ng esitas pühapäeval koguduse aastakoosolekule sekretariaadi aruande.

Hiinas on praegu rohkem adventiste kui Euroopas. 15 miljoni inimesega Zambias on rohkem adventistide kui Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika regioonis, kus elab 519 miljonit inimest. Brasiilias on rohkem adventistide kui Inglismaal, Kanadas ja Ühendriikides kokku.

„Näeme selgelt, et koguduse demograafiline kese on jäädavalt muutunud,” ütles Ng kogudusejuhtidele. Selle tulemusena, sõnas ta, „saadavad riigid, mis kunagi olid misjonäride sihtriigiks, nüüd ise misjonäre välja”.

Need demograafilised muutused tähendavad, et kogudus, mille 1863. aastal asutas väike grupp ameeriklasi, on ajal, mil liikmeskond läheneb 18,8 miljonile, silmitsi uue olukorraga.

2015. aasta 30. juunil oli koguduse liikmeskond 18 778 932, 2014. aasta 31. detsembri seisuga 18 479 750 inimest, ütles statistikaosakonna juht David Trim. Koguduste arv – kogudused ja grupid – on kuue kuuga tõusnud 148 023-lt 149 850-le.

Möödunud aasta aastakoosolekul juhtis Ng kogudusejuhtide tähelepanu liikmete lahkumisele kogudusest, ent nüüd keskendus ta rasketele piirkondadele maailmas. Ta julgustas jõukamaid koguduseliikmeid põhjas rahastama misjonitööd lõunas, ent lisas, et lõuna peab rohkem panustama misjonäride väljasaatmisega.

Pikka aega on misjonäre välja saatnud Põhja-Ameerika ja Euroopa ning see on Ng sõnul oluline ka edaspidi. Praegu on umbes pool pikaaegsetest misjonäridest ja divisjonidevahelistest misjonäridest pärit Ameerika Ühendriikidest.

Ent ajal, mil ilmalikkus ja teised tegurid aeglustavad koguduse kasvu põhjas, on sealsed kogudusejuhid arusaadavalt huvitatud pigem enda piirkonnas kuulutamisest kui energia ning vahendite saatmisest välismaale, sõnas Ng.

„Võttes arvesse evangeeliumitöö keerukust postsekulaarses kontekstis, on põhjal õigus suunata oma hinnalisi vahendeid kodupiirkonda,” lisas ta.

Siiski märkis ta, et adventkoguduse üks rajajaid, Ellen G. White ütleb selgelt, et koguduseliikmetel ei ole valikuvõimalust, kas eelistada kodu- või välismisjonit, sest välismisjoni toetamine on elulise tähtsusega kodumisjonis.

Tulevikule mõeldes ütles Ng, et koguduseliikmed lõunas peavad rohkem abistama evangeeliumi kuulutustöös, eriti sellistes keerulistes piirkondades nagu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika. Juba praegu töötavad misjonärid neis piirkondades, selle aasta alguses saatis Lõuna-Ameerika divisjon sinna piirkonda 17 misjonäri

Ng tunnustas koguduse Globaalmisjonit, mis tähistab tänavu 25. aastapäeva, raske töö eest uute koguduste rajamisel piirkondades, kus adventkogudust varem ei olnud.

Ent kogu au evangeeliumi kuulutamise eest kuulub Jumalale, ütles ta. „Vaid Jumal annab kasvu,” sõnas ta, tsiteerides 1. Korintlastele 3:7.  

Pilte aastakoolelult saab vaadata siit

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat