Koguduse liikmeskond ületas 19 miljoni piiri

Avaldatud 5.4.2016, allikas Adventist Review

Esimest korda koguduse ajaloos ületas Seitsmenda Päeva Adventistide koguduseliikmete arv 19 miljoni piiri; kohalike koguduste arv üle maailma on kahe aastakümne jooksul kahekordistunud – neid on praeguse seisuga 80 000.

2015. aasta 31. detsembri seisuga oli adventkoguduses 19 126 447 liiget, kasv on 647 144 inimest ehk 3,5%, öeldi koguduse arhiivi-, statistika- ning uuringute osakonnast. Kogudusel on 81 551 kogudust ja üle 69 000 ühingu.

„2015. aastal pandi alus 2741 uuele kogudusele, mis on viljakaim aasta koguduse ajaloos tervikuna, 2014. aastal oli see arv 2446, mis oli ühtlasi eelmine rekord,” ütles arhiiviosakonna juht David Trim. „40 000 koguduse piiri ületasime alles aastal 1995.”

„Ülistage Jumalat selle imelise kasvu eest,” ütles üleilmse adventkoguduse president Ted N. C. Wilson. „See annab meile teada, et isegi korralikult läbi viidud ja hoolika liikmeskonna auditeerimisega, mida peakonverentsi sekretariaat on kutsunud üle maailma läbi viima, läheb Jumala Sõna edasi imelisel moel ja Püha Vaimu väes ning Jumala töö laieneb.”

Adventkoguduse peasekretär G. T. Ng, kelle haldusesse liikmete auditeerimine kuulub, jagab Wilsoni rõõmu kasvunumbrite üle.

„Koguduse nii kiire kasvamine on tunnistus 2Aj 20:20 tõotuse täitumise kohta: „Uskuge Issandasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima! Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik!”

Koguduse kasvu elujõud: uued kogudused

Adventkogudus on organiseeritud 13 divisjoniks ja kaheks misjonipiirkonnaks. Möödunud aastal koges kogudus kiireimat kasvu Lääne- ja Kesk-Aafrika divisjonis, kus koguduse liikmeskond kasvas 7,6%, nii et seal on nüüd 683 318 koguduseliiget, sõnas Trim.

Suurema liikmeskonnaga on Lõuna-Aafrika – India ookeani divisjon ja Lõuna-Ameerika divisjon. Esimesse kuuluvas Zambias ületas koguduse liikmeskond ühe miljoni piiri aastal 2015, möödunud aasta mais ristiti Zimbabwes 30 000 inimest. Teises nimetatud divisjonis tõi kasvu programm, mille eesmärk oli jõuda endiste koguduseliikmeteni. Adventist Review kirjutas möödunud aasta aprillis, et suurema osa Lõuna-Ameerika ristimistest moodustas endiste koguduseliikmete ristimine.

Kuid koguduse kasvu mootor ja elujõud on uute koguduste rajamine, ütles adventmisjoni direktor Gary Krause. Ta ütles, et talle valmistas rõõmu möödunudaastane statistika, et uus kogudus rajati iga 3,2 tunni tagant, lisaks paljudele väikegruppidele ja ühingutele.

„Ma julgustan iga kogudust lisaks olemasoleva koguduse kasvule keskendumisele palvetama ja planeerima viise, kuidas panna alus uutele usukogukondadele,” ütles Krause.

Teisi märkimist väärivaid andmeid statistikaaruendest:

2015. aastal suri 59 152 koguduseliiget, seda oli veidi vähem kui 2014. aastal, ent 2014. ja 2015. aasta suremus oli adventkoguduse ajaloo seni suurim.

„See ei ole muidugi üllatav – võttes arvesse koguduse liikmeskonna kasvu,” ütles Trim.

Liikmeskonna auditeerimise käigus on liikmeskond vähenenud umbes 710 000 liikme võrra – need inimesed on kogudusest kas lahkunud või kadunud. 2014. aastal oli see arv umbes 763 000. „Need arvud näitavad ilmselt seda, et mõned divisjonid on viinud koguduse liikmeskonna ülevaatamise lõpuni ja teised ei ole veel seda programmi eriti rakendanud,” ütles Trim. Kuigi 19 miljoni piiri ületamine on märkimisväärne, on veel üks olulisem number, mida ei saa liikmeskonna auditeerimises piisava selgusega määratleda – see on koguduse töös kaasatud inimeste või jünger-liikmete protsent, need on inimesed, kes on oma usu jagamisel aktiivsed, sõnas Trim.

Koguduseliikmed ja jüngrid

Statistika on kasulik, et anda meile ettekujutus praegusest seisust ja andmete kogumine iseenesest ei ole patt, kui seda ei tehta eneseuhkuse ja ambitsiooni eesmärgil, sõnas Ng.

„Siis ei ole Jumal rahul, nagu Taaveti puhul, kui see tegutses vastupidiselt Jumala tahtele 2Sm 24:1,” ütles Ng.

Statistika ei räägi meile kogu lugu, lisas ta. Ng sõnul on koguduse ees mõttekoht: kuidas liikuda liikmelisusest edasi jüngerluse suunas. Ta ütles, et liikmelisuse mudeli järgi on liikmed koguduse küljest lahti ühendatud, nad on kõrvalseisjad, kel ei ole koguduseelus osa. Aga jüngerluse mudeli kohaselt mõistavad koguduseliikmed, et nende kohus ei lõpe kohalkäimisega.

„Neid on kutsutud olema Kristuse jüngrid ja täitma koguduse missioonis aktiivset osa,” ütles Ng. „Kogudus on elav organism ja seega on kasvamine koguduse imperatiivne osa. Selle mudeli järgi koguduseliikmeid koolitatakse, et nad saaksid olla tunnistuseks maailmale. Nende eesmärk on tuua Jeesuse juurde võimalikult palju inimesi, enne kui see maailm hävib.”

Adventkogudus on sellise aktiivse liikmelisuse sõnastanud täieliku kaasatuse deviisi alla (Total Member Involvement – TMI) ning see on koguduse strateegilise plaani võtmeküsimusi.

Wilson ütles, et koguduse kasvu spurt näitab, et TMI on elus ja edeneb.

„See näitab, et TMI on reaalsus; koguduseliikmed ja pastorid on olnud väga aktiivsed hingede võitmisel ja uutesse piirkondadesse jõudmisel,” lisas ta. „Tõsiasi, et meil on lisaks 81 551 kogudusele üle 69 000 ühingu, on märk kolmeinglikuulutuse imelisest proaktiivsest levitamisest ja Püha Vaimu juhtimisest.”

Ta lisas, et koguduseliikmed peaksid selle kasvu eest au tooma vaid Jumalale nign teadvustama, et „Tema valmistab oma rahvast Jeesuse peatseks tulekuks ja Püha Vaimu hiliseks vihmaks, mil Ta paljundab kõike seda, mida Tema rahvas teeb”.

„Maailmas on 7,4 miljardit inimest ja 19,1 miljonit adventisti näib väga väike hulk, aga kui hiline vihm langeb, levib Jumala rahvas ja Piibli tõde nii, et kõik saavad teha otsuse Issanda ja kolmeinglikuulutuse kasuks, mis toob inimesi Kristuse, Tema õiguse ja Jumala õige kummardamise juurde.”

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat