Jõgeva koguduse 105. aastapäev

Avaldatud 25.5.2017, autor Ly Kaasik

20. mail tähistas Jõgeva adventkogudus oma 105. aastapäeva. Tähtsa sündmuse puhul oli Jõgevale tulnud külalisi üle kogu Eesti.

Päev algas Jõgeva kogudusemajas õppetükitunniga, mis toimus tavapärasest tund aega hiljem. Kuigi suurem osa külalisi polnud veel kohale jõudnud, oli juba õppetükitunnis harilikust tunduvalt rohkem osavõtjaid ning koos veedeti meeldivalt ja huvitavalt aega, arutledes selle üle, mida on Peetrus oma kirjades Jeesusest rääkinud ja kuidas Teda kujutanud. Hiljem pakuti soovijatele ka lõunasööki.

Jõgeva koguduse pastori Toivo Kaasiku meelest läks päev igati korda. „Laupäevahommikune hingamispäevakool koos juba kohale tulnud külalistega oli sisutihe ja vürtsitatud mitme huvitava mõttearendusega. Pärastlõunane jumalateenistus oli nagu üks adventkoguduse aastapäevajumalateenistus ikka, muusikud andsid endast parima ja lauljad esinesid samuti heal tasemel.“

Aastapäeva põhiosa, pidulik kontsertjumalateenistus, toimus Jõgeva Kultuurikeskuses. Esinejaid oli kokku tulnud mitmest Eestimaa nurgast: Tallinnast, Põltsamaalt, Rakverest, Võrust ja kohalikust kogudusest, Jõgevalt. Kuulajad, keda oli kultuurikeskuse saalis umbes saja ringis, võisid nautida nii koori ja solistide lauluettekandeid, instrumentaalpalasid kui ka Tallinna III koguduse meesansambli esinemist. Koori juhatasid Raeli Florea ja Helerin Lehtla ning etteasteid saatis klaveril Rein Kalmus.

Raeli Florea sõnul jäi ta nii muusikalise poolega kui ka kogu aastapäevaga väga rahule. „Juba sõit Jõgevale andis hingele ja silmale nii palju ilu. Loodus oma imepärastes rohelistes toonides tõi tänu meie huultele. Kiitus ja tänu tõusid ka jumalateenistusel lauludes ja pillimängus üles meie Taevaisa poole, et Ta on andnud meile sellised võimalused koguneda ja  tunda rõõmu üksolemisest Issandas. Jumalateenistuse laulud kõnelesid Jeesuse peatsest tulekust ja meie valmisolekust Teda vastu võtta. Pastor Rein Kalmuse särtsakas jutlus rõõmust innustas meid veelgi rohkem nägema enda ümber seda head rõõmu!“

Rein Kalmus, kes pidas aastapäeva jumalateenistusel jutluse, on ka ise Jõgeva kogudust pastorina teeninud. Kõne alguses kirjeldas ta pisut oma mälestusi seoses Jõgevaga ja rääkis koguduseliikmetest, kes on talle kõige eredamalt meelde jäänud. Jutluse põhirõhk oli aga rõõmus olemisel, eriti sellel, millist osa peaks rõõm mängima kristlase elus. Inimesed, kes Jumalat tunnevad, teavad küll, et neil on palju, mille pärast rõõmustada, ja ka hingamispäeval kirikus võib sageli kuulda põhjuseid, mille üle rõõmus olla, aga tihti ei tule oma teadmiste praktiline läbielamine kuigi hästi välja. Ei ole mõtet rääkida kurva häälega sellest, kui rõõmsad me olla võime; rõõmu peab päriselt tundma ja seda enda ümber rohkem märkama.

Ka Toivo Kaasik tõi aastapäeva kohta muljed jagades eriliselt välja just jumalateenistuse jutluse. „Rein pööras tähelepanu koguduse minevikule, olevikule ja võimalikele tulevikustsenaariumitele, põimides selle kirjas Filiplastele läbivalt esil oleva rõõmu mõttega. Aastapäeva moto oli Fl 1:6: „See, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.“ Rein tõstis esile, et „hea töö“ inimeses pole mitte isiklikud saavutused pühitsuselu rindel, vaid see, et Jumal ise tegutseb inimese sees.“

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat