Viktor Nõmmik: Kõigile, keda puudutavad Eesti Vabariigis toimuvad sündmused!

Avaldatud 2.5.2007, allikas Meie Aeg, autor Viktor Nõmmik

Adventkogudus koosneb erinevatest rahvustest ja keeltest, nahavärvidest ja kultuuridest. Kuigi me kõik püüdleme Taevase Kodumaa poole ja peame ennast selle riigi kodanikeks, oleme me kõik - erinevate koguduste liikmed - elamas erinevates riikides, erinevate ajalooliselt kujunenud tavade ja isegi riigikordade järgi.

Adventkoguduste liikmed Eestis erinevad teineteisest oma kodanikupositsioonilt ja kodanikuveendumustelt. Nad hääletavad erinevate parteide ja erinevate poliitikute poolt ja loomulikult suhtuvad erinevalt eestis toimuvatesse sündmustesse ja protsessidesse.

Kallid sõbrad, me ei tohi unustada, et vaatamata kõigile kodanikuvaadete erinevustele, oleme me siiski selle teise riigi kodanikud, mis ei ole sellest maailmast! On väga kurb tõdeda, et kiriku noored võivad eneste jaoks märkamatult saada kaasa tõmmatud poliitilistesse vastuseisudesse ja võivad unustada kõige tähtsama – meie koguduse eesmärgi ja oma kristliku missiooni.

Jeesus Kristus - meie eeskuju, elas samuti poliitiliselt raskel ajal, viibis erinevates tolle aja riikides, kus olid võimul erinevad valitsused. Ärgem unustagem, et ta oli juut ja võis inimesena samuti omada vaenulikke tundeid rooma impeeriumi okupatsiooni või Heroodese ebaõigete tegude suhtes. Kuid ta jäi alati neutraalseks riigisüsteemi suhtes ja oli võimeline sirutama osaduskäe mitte ainult oma juudi soost vennale, vaid ka põlatud tölneritele, samaarlastele ja paganatele.

Mis tundeid me ka oma südametes ei tunneks – halbade maiste tegude taga seisab saatan ja inimesed ja valitsused teevad tihti seda, millest nad ka ise aru ei saa. Sellepärast palub Issand meid, et me õpiksime andestama. Ja õpiksime armastama, ka neid, kes seda ära teeninud ei ole. Õpiksime austama enda kõrval elavate inimeste tundeid ja palvetaksime nende eest.

Nähes enda ümber toimuvaid sündmusi ja ebaõiglust, võime sattuda samuti massipsühhoosi mõju alla ja meil võib tekkida soov maailmalikes kangelastegudes osalemiseks. Kahjuks on juba konkreetne juhus, et üks meie koguduse liige on seoses rahutustega arreteeritud. Issand hoiatab: 1.Pe.4:15 ” Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana! Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega!”

Ärge minge mässava rahvahulga sisse oma uudishimu rahuldama või huvi tundma, mis toimub, et kellegagi ei juhtuks nii, nagu Jaakobi ainsa tütre Dianaga, kes läks vaatama tolle maa rahva tegusid ja sai häbistatud.

Palugem Taevaisalt armastust, mis ” on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi.” 1.Kor.13

Täitku taevane rahu teie kõigi südamed!

Lugupidamisega AKELi noortejuht

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat