Liidu nõukogu koosolekust: veebruar 2019

Avaldatud 12.2.2019, autor Mervi Kalmus

4. veebruaril sai kokku liidu nõukogu. Selle aasta esimest koosolekut peeti liidu kontori ruumides Tallinnas. Kuna viimasest nõukogu koosolekust oli üksjagu aega mööda läinud, siis oli päevakord tihe ja arutamist ning otsustamist nõudvaid küsimusi terve hulk. Enne päevakorra juurde asumist võeti aga aega mõtiskluseks ja ühiseks palvuseks. Oma mõtiskluses tuletas liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman ruumisviibijaile meelde Eesti vabadussõda ja Inglise laevastikku, kes oli Tallinna alla saabunud Johan Pitka isiklikul kutsel ja tänu tema sõprussidemetele. Jaanus-Janari julgustas kõiki meeldetuletusega, et vahel võib ühe inimese roll olulistes sündmustes olla suurem kui keegi kõrvalt arvaks, ja kutsus kõiki üles Jumalale ustavaks jääma ning oma kutsumust täitma. 

Liidu nõukogus arutluse all olnud teemad võib jagada kolme suuremasse rühma. Üks teemaplokk käsitles muudatusi töökorralduses. Esimene neist oli liidu keskuse kolimine pinnale Tondi 26, Tallinn. Liidu kontoriks saab kohandatud Terve Elu Keskuse 1. korrusel asuv väike saal. Kirjanduslao tarvis võetakse OÜ-lt Rannavesi rendile samas hoones asuv 47m2 garaa˛/laopind. Ka esialgne plaan kogukonna mõjukeskuse rajamisest sisaldas liidu keskuse ja mõjukeskuse üheskoos asumist. Märksõnaks oli sünergia, inimeste ja vahendite liitmine. Esialgne Terve Elu Keskuse kasutuses olnud pind oli aga kokku kolimiseks liiga väike. Plaanid igapäevaste teenuste osutamiseks olid jälle suuremad. Nüüd on kasvanud Terve Elu Keskuse pind ja vähenenud igapäevaste teenuste osutamise ambitsioonid.

Otsustati muuta Terve Elu Keskus otse liidu allasutuseks ja likvideerida SA Kristlik Pere- ja Tervisekeskus. Terve Elu Keskuse juhatajaks määrati Ivo Käsk. Seni Terve Elu Keskuse tööd juhtinud Allan Randlepp jätkab liidu tervise-, pere- ja lastetöö juhina.

Ivo Käsk vabastati Tallinna I koguduse pastori ülesannetest alates 1. märtsist käesoleval aastal. Tallinna I koguduse pastorina jätkab Olavi Laur.

Teise teemaploki moodustasid kogudusepistikutega seonduv. Liidu nõukogu võttis teadmiseks Majaka tavakoguduse rajamise projekti lõpetamise, samas kiideti heaks Helina Kosemetsa avaldus rajada Majaka kodukogudus Tartus. Soovime uuele kodukogudusele rikkalikke Jumala õnnistusi evangeeliumi kuulutamise töös! Kompassi väikekoguduse töö osas kiideti heaks 2019. aasta misjoniprojekt kogusummas 11 550 eurot ja rahastuse taotlus TED Adventmisjoni fondist. Liidupoolseks finantseeringuks kinnitati juba ka eelarvesse kirjutatud 2000 eurot.

Kolmandas teemaplokis arutati mh suvel toimuva liidu peakoosolekuga seonduvat. Kinnitati peakoosoleku moto „On võimalik!“ ja kiideti heaks idee korraldada paralleelselt peakoosolekuga ka hingamispäevateemaline konverents, kuhu on oodatud hingamispäeva teemast huvituvad kristlased ka väljastpoolt adventkogudust. Konverentsi peakõnelejaks on Dr Clifford Goldstein meie kiriku peakonverentsi juurest. Töö konverentsi ettekandjate leidmisega käib. Samuti võeti teadmiseks Tallinna I koguduse hoone renoveerimisplaanid ja räägiti liidu töötajate võimalikust osalemisest adventkoguduse identiteedi teemalisel konverentsil juuni lõpus Newboldi Kolled˛is.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 4. märtsil.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat