Misjonijutt: Naisepeksja, 2. osa

Avaldatud 15.7.2017

Mõne päevaga oli Chadamla kogu õppetüki läbi lugenud. Ta oli välja otsinud kõik seal nimetatud Piibli kirjakohad. Seejärel läks ta kirikusse tagasi. Ta palus, et pastor räägiks talle rohkem selles õppetükis ja Piiblis kirjeldatud Jumalast. Pastor oli meelsasti nõus talle Jumalast rääkima ning kaks meest hakkasid koos Piiblit uurima.

Piibliuurimise ajal avastas Chadamla teksti 1. Kirjast korintlastele 3:16: „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?“ Ta mõtles selle teksti üle ja jõudis järeldusele: kuna keha on Jumala tempel, ei ole kellelgi õigust seda kahjustada. Kui ma peksan oma naist, siis on see sama nagu kiriku või Jumala templi kahjustamine. Chadamla mõistis, et oli vale oma naist peksta.

Mõni kuu pärast seda, kui ta oli esimest korda kirikusse astunud, sai ta ristitud ja ta muutis oma nime Samueliks.

Samuel rääkis oma naisele, mida ta oli teada saanud, ning kutsus teda koos pastoriga Piiblit uurima. Alguses naine keeldus, aga kui ta nägi muutusi oma abikaasa elus, tema vastuseis leebus. Mees, kes oli tema peale vihaselt karjunud, kui ta vaimurituaalidelt tuli, muutus alandlikuks ja lahkeks. Ta ei peksnud enam oma naist. Naine nägi, kui rahulik oli mees, kui ta Piiblit luges, samuti märkas ta, et mees palvetas iga päev selle uue Jumala poole. Ka naise süda hakkas leebuma ja ta alustas piibliuurimistel käimist.

Piiblit uurides veendus naine aegamööda, et tegelikult on vale anda end vaimude kontrolli alla. Ta õppis Jumalat tundma ning otsustas, et ei käi enam nende inimeste juures, kes neis rituaalides osalevad. Kuid inimesed kutsusid teda ikka veel rituaalidele. Kui ta keeldus, siis neeti teda sageli, kuid ta jäi kindlaks ja ustavaks pigem Jumalale kui vaimudele.

Kaks aastat pärast Samueli ristimist sai ka tema naine ristitud ning võttis endale nimeks Ruth.

Ühel päeval kuulis Samuel pastori üleskutset, et on vaja rohkem piiblitöölisi. See puudutas tema südant ja ta otsustas jätta oma töö taksojuhina ning saada piiblitööliseks. Kuid Samuel tundis, et ta peab ise paremini Piiblit tundma, enne kui saab tööle hakata. Pastor pani ta kirja neljakuulisesse programmi, mis pidi teda uueks tööks ette valmistama. Pärast seda osales Samuel koolitusprogrammis Amazing Facts India ja seejärel pastorite koolitusel.

Praegu on Samuel 42-aastane ning on oma kodulinna lähedal asuva küla pastor. Teda ja ta naist, kes oli vaimude meediumina tegutsedes kaks sündimata last kaotanud, on nüüd õnnistatud 8- ja 10-aastase pojaga.

Samuel jagab oma linnas regulaarselt hingamispäevakooli õppetükke. Ta loodab, et keegi võtab seetõttu vastu Jeesuse nii nagu tema.

Osa selle kvartali kolmeteistkümnenda hingamispäeva annetustest aitab lõpetada koolitus- ja konverentsikeskuse, mis asub Kesk-Indias, Samueli ja Ruthi kodulinnast umbes 30 km kaugusel. Sellest saab koolitus- ja konverentsikeskus kogu Lõuna-Aasia divisjoni jaoks. Seda saavad kasutada kohalikud koguduseliikmed nagu Samuel ja Ruth, samuti teised kogu divisjonist. Pidage seda projekti ja adventtööd Kesk-Indias meeles oma palvetes ja hingamispäevakooli annetustes.

Lühidalt

  • India kiirelt kasvav kogudus on üritanud leida vahendeid, et koolitada pastoreid, lihtliikmetest töölisi ja spetsiaalsete osakondade juhte, nagu näiteks naiste- ja lasteteenistusele, evangeeliumitööle ja ressursside korraldamisele.
  • Uus koolituskeskus tagab kõik, mida on vaja, et majutada selles Lõuna-Aasia koguduse suuremaid ja väiksemaid koolitusi ning konverentse. Koolituskeskuses on majutuskohad, kohvik ja tuhandekohaline, aastaringselt kasutatav saal.
  • Kui koolituskeskus ei ole parajasti kasutusel, loodab läheduses asuv adventkool konverentsikeskust kasutada kirikuna ja suure grupi kogunemise kohana.
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat