Jumala koda

Avaldatud 6.8.2019, rubriik Päeva sõna

Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand! 3. Moosese 19:30 Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand! 3. Moosese 26:2

Kui Jumal ennast nii üksikasjalikult kordab, siis peaksime ilmselt tähelepanelikud olema. Hingamispäev on Jumala sõnul seotud aukartuse ja pühamuga.

Tänapäeval ei ole meil selliseid pühamuid, millest Jumal neist tekstides räägib. Tol ajal oli pühamu seaduselaeka ja teiste Jumala ligiolu sümbolite hoiukoht. Jumala näidatud mudeli järgi valmistatud mööbliesemete eest tuli hoolitseda ja neid tuli ohutus kohas hoida. Peale selle oli pühamu vajalik selleks, et hoida inimesi ohutult Jumalast eemal, väljaspool.

See on meie jaoks imelik, aga Jumala otsene ja varjamatu ligiolu tapaks meid sekundi murdosaga. Ta ei soovi, et see juhtuks. Seepärast lasi Ta oma rahval ehitada selle paiga, kogudusetelgi, kuhu inimesed ei läinud. Preestrid läksid pärast erilist, tseremoniaalset puhastamist pühasse paika, kuid kõige pühamasse paika läks ainult ülempreester ja sedagi ainult kord aastas, pärast veel keerulisemaid puhastusrituaale.

Tänapäeva kirikud on rohkem nagu sünagoogid, mis kerkisid Iisraeli pärast seda, kui tempel hävitati. Me läheme kirikusse ja räägime seal Jumalaga kohtumisest, kuid mõnikord tundub, et me ei taju seda püha ligiolu kuigi palju.

Erinevad inimesed on kasvatatud eri moodi aukartust üles näitama. Mõni arvab, et ainus sobiv olek pühamus on vaikus, teised arvavad, et käte ülestõstmine palve ajal või teatud laulude laulmine on ainus moodus austuse ilmutamiseks. Aukartuse oluline osa on teiste südametunnistuse austamine neis asjus.

Kuid aukartuse ülesnäitamiseks ei ole üks võimalus. See tähendab olla teadlik ja tähelepanelik. Nagu üks pastor iga nädal ütleb: „Me oleme alati Jumala ligiolus, ükskõik kus me oleme, kuid harjutagem siin mõni minut sellest selgemat teadlikkust.“ Teisisõnu, nagu Saalomon 3000 aastat tagasi ütles, Jumal ei ela hoones. Paulus viitas tuhat aastat hiljem, et me elame Tema sees (1. Kuningate 8:22−53; Apostlite teod 17:28).

Kui me külastame seda paika, mille oleme teinud selleks, et endale Teda meelde tuletada, kuidas saaksime näidata üles teadlikkust Tema pühast ligiolust?

Kõige püham ja kõige kõrgem Jumal, ma ei taha võtta Sind enesestmõistetavalt. Ma soovin näidata ja tunda aukartust. Meenuta mulle oma suurust ja vägevust ning aita mul leida võimalusi, kuidas saaks Sinu maine kodu näidata seda suurust ja vägevust neile, kes sisse astuvad!

Jaga Facebookis