Palju nõuandjaid

Avaldatud 7.10.2019, rubriik Päeva sõna

Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. Õpetussõnad 11:14

„Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ Matteuse 18:20

Kuidas me kaitseme end siis „iga õpetusetuule“ (Kiri efeslastele 4:1) eest? Kindlasti ei muuda me oma põhilisi uskumusi iga kord, kui keegi mõne kahtluse alla seab. Pealegi oleme iseseisvalt mõtlejate usulahk ning õhutamegi seda. „Ärge olge pelgalt teiste inimeste mõtete peegeldajad,“ ütles Ellen White. Keegi esitab meie uskumustele alati väljakutse ja see toimub koguduse sees!

Ausalt öeldes on meie põhiuskumused kogu selle aja jooksul üsna vähe muutunud. Esimesed teerajajad olid algusest peale oma uurimisega väga hoolikad ja parandasid vead kohe, kui need leiti. Ja peale selle on suuremat osa neist uskumustest, mida järgime, järginud tuhandete aastate jooksul Jumalale ustavad inimesed ammu enne seda, kui adventistid esile kerkisid.

Kuidas saab siis uskumust muuta? See on pikk protsess. 2005. aastal lisati põhiline uskumus number 11, mis ei ole uus uskumus, vaid lihtsalt ammu järgitud, kuid kirja panemata tõekspidamise uus väide, ja nii sai 27-st uskumusest 28. Tookord koostati tulevaste täienduste ja lisade tarbeks järgmine protokoll.

1. Soovitus jõuab peakonverentsi presidendini vähemalt kaks aastat varem.

2. Määratakse komisjon, mis otsustab, kas on vaja veel midagi ette võtta.

3. See komisjon valmistab ette esimese eelnõu.

4. See eelnõu läheb peakonverentsi nõukogu kevadkoosoleku või aastakoosoleku ette.

5. Lisatakse soovitusi ja töötatakse eelnõu läbi.

6. Dokument ringleb teoloogide ja maailma koguduse hulgas.

7. See avaldatakse ajakirjades Review ja Ministry.

8. Maailma kogudusepõllult saadakse veel soovitusi.

9. Poolvalmis väide läheb taas peakonverentsi nõukogu aastakoosoleku ette.

10. Koos nõukogu aastakoosoleku lõplike soovitustega läheb see peakonverentsi töökoosolekule.

11. Peakonverentsi töökoosoleku saadikud võivad esitada veel soovitusi ning siis läheb ettepanek hääletusele − kas võetakse vastu või mitte.

Nagu näed, võtame tõsiselt Õpetussõnades ja mujal antud nõuandeid rakendada nii tähtsa ülesande juures palju inimesi ning veelgi tõsisemalt võtame Isa, Poja ja Püha Vaimu tõotust olla meiega ja meid juhtida.

Sukeldugem nüüd kõike seda meeles pidades meie 28 põhilisse uskumusse.

Muutumatu Jumal, meil läheb terve igavik, et Sinu teid välja uurida! Aitäh Sinu kannatlikkuse ja juhtimise eest teekonnal!

Jaga Facebookis